Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.

Våre partnere

Vi nærmer oss 50 klimapartnere i Viken. Her får du et innblikk i hvem de er, hvordan de jobber og, hva det betyr å være partner.

Nyheter fra Klimapartnere Viken

Arrangementer

Grønne løsninger fra Viken

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner