Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.

Gratech teamet

Møt våre partnere

Her får du et innblikk i hvem de er, hvordan de jobber og hva det betyr å være partner.

Nyheter fra Klimapartnere Viken

Flere nyheter

Arrangementer

Grønne løsninger fra Viken

Flere klimaløsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner