Partnere

Antall partnere: 52

Akershus Energi

Gå til nettside

Akershus Fylkeskommune

Gå til nettside

Asplan Viak Viken

Gå til nettside

Batteriretur

Gå til nettside

Bjørk Innovation

Gå til nettside

Borg Havn IKS

Les mer

Buskerud Fylkeskommune

Gå til nettside

Buskerud Næringshage

Gå til nettside

Energihuset

Gå til nettside

Fossen Utvikling

Gå til nettside

Fredrikstad kommune

Gå til nettside

Fredrikstad Næringsforening

Gå til nettside

Glomma papp

Gå til nettside

Hallingdal næringshage

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner