Vi er mer enn 400 partnere som deltar aktivt, setter tydelige mål, deler kunnskap – og jobber med egen omstilling. Klimaarbeidet er forankret på toppledernivå og partnere skal føre klimaregnskap.

Å være en Klimapartner forplikter.

Samtidig lønner det seg

Som klimapartner får du hjelp og verktøy til å føre klimaregnskapet. I tillegg får du alltid oppdatert faglig påfyll og et regionalt og nasjonalt nettverk av engasjerte likesinnede.

Partneravtalen

Alle Klimapartnere signerer en avtale som forplikter.

  • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
  • Arbeide systematisk med miljøstyring
  • Gjennomføre årlig klimaregnskap
  • Oppnå miljøsertifisering
  • Betale årlig kontingent

Som klimapartner får du

  • Effektive møteplasser for dialog, samarbeid og læring på tvers av bransjer, sektorer og regioner
  • Klimaregnskapsverktøyet Klimakost
  • En koblingsboks for problemløsing, kunnskapsdeling og strategisk rådgiving.
  • Bidra til etablering av fyrtårn-prosjekter i og mellom virksomheter
  • Deling av deres eksempler på gjennomført klimahandling, til inspirasjon for andre

Alle Klimapartnere utfordres til å ta det neste steget

I tillegg til forpliktelsene som ligger i partneravtalen utfordrer vi våre partnere om å gå foran i det grønne skiftet. Vi utfordrer alle til å:

Klimaregnskap

Våre partnere leverer årlig et klimaregnskap. Som partner har man tilgang til Klimaregnskapsverktøyet Klimakost.

Klimaregnskapsverktøyet Klimakost

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner