Sammen går vi i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon!

Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.

Dette gjør vi ved å tilby våre partnere viktige verktøy som f.eks. klimaregnskap, og legge til rette for regionale og nasjonale møteplasser. Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger.

Klimaregnskap

Våre verktøy

  • Veiledning og tilgang på verktøy for klimaregnskap
  • Regionale og nasjonale møteplasser for erfaringsutveksling og faglig påfyll
  • Deling av beste praksis løsninger

Slik blir du partner

Alle klimapartnere signerer en forpliktende partneravtale. I tillegg utfordres de til å bli fossilfri innen 2030, forankre forståelsen for klimarisiko, og til å etablere minst et grønt spydspiss prosjekt.

Kontakt oss

Stine Torjusen Nygaard

Stine Torjusen Nygaard

Regionleder

+47 975 21 979 e-post
Marte Sivertsen

Marte Sivertsen

Rådgiver

+47 452 61 146 e-post

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner