Klimapartnere har regionskontorer i hele Norge. Hver region eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontigent og tilskudd fra fylkeskommunen.

Våre partnere samarbeider på tvers av fag og bransjer, deler kunnskap og finner innovative, lokaltilpassede løsninger. Hver region har en egen dedikert leder, styringsgruppe, og alle arbeider etter samme metode og overordnede strategi.

Vårt styre

Ellen-Marie Forsberg

Ellen-Marie Forsberg

Styreleder – Adm.dir, NORSUS

Frederik Skarstein

Frederik Skarstein

Nestleder – Daglig leder, Fossen Utvikling

Elisabeth Kolrud

Elisabeth Kolrud

Leder for bærekraft, Asplan Viak

Ina Engh Franzén

Direktør for kommunikasjon og samfunn, Akershus Energi

Hans Jan Bjerkeli

Hans Jan Bjerkely

Naturvernforbundet Østfold

Solveig Schytz

Fylkesråd for plan, kulturminnevern, klima og miljø, Akershus Fylkeskommune

Annette Lindahl Raakil

Annette Lindahl Raakil

Fylkesvaraordfører, Østfold Fylkeskommune

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner