AID Katapult: Et industrielt treningsanlegg


Raskere innovasjon og bedre marginer på produkter og tjenester gjennom tilgjengeliggjøring av data, kunstig intelligens og digital tvilling.

AID katapulten har hovedfokus på kunstig intelligens, dataprodukter og digitale tvillinger siden Smart Innovation Norway har ekspertise på disse fagområdene.

Kortere vei fra idé til marked

Gjennom ordningen Norsk katapult Norsk katapult – Norges største testarena har Smart Innovation Norway fått på plass et testsenter som utvikler, tester og simulerer produkter, tjenester og prosesser. AID katapult ble lansert august 2023 og er rett og slett et test og treningsanlegg som gjør veien fra idé til marked kortere for bedrifter.

Det er Siva som forvalter Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Gjennom AID katapulten tilbyr Smart Innovation Norway testfasiliteter, kompetanse og et økosystem for virtuell prototyping og utvikling av digitale tvillinger til alle næringer. Tilbudet deres strekker seg gjennom hele utviklingsløpet, fra ideen unnfanges og ut produktets levetid. De tilbyr også opplæring, rådgiving og seminarer.

AID katapulten i Halden tilbyr:

 • Digitale tvillinger
 • Databearbeiding og -deling
 • AI (Anvendt kunstig intelligens)

De tilbyr også følgende tjenester:

 • Fysisk tilgang til virituelt simulator senter i Halden
 • Tilgang til laber hos partnere som IFE og UiT avd. Narvik
 • Tilgang til nasjonalt og internasjonalt ledende testfasiliteter og ekspertise i Norsk Katapult
 • Hjelp til å utvikle, teste og simulere produkter, tjenester og prosesser
 • Rådgivning og et tilbud tilpasset din organisasjon sitt behov

AID katapulten sine tjenesteområder

Smart Innovation Norway kan gjennom AID katapulten tilby tre tjenesteområder; AI- klinikken, Dataprodukter og Simulering/ Digital tvilling. Hvert tjenesteområde kan tilby ulike produkter.

AI-klinikken

For deg som lurer på hvordan du skal anvende kunstig intelligens

 • Teknisk AI-hjelp
 • Juridisk AI-hjelp
 • Kompetanseheving
 • Rådgivning
 • Kurs og workshops

Dataprodukter

Hvordan kan jeg effektivisere og skape økt verdi gjennom data på mine produkter og tjenester

 • Kartlegging av databehov
 • Forstå din datakvalitet
 • Verdigenerering av data
 • Datadrevet tjenesteutvikling
 • Kjøp og salg av data
 • GDPR, Eierskap og Datasikkerhet
 • Datalagring og plattform valg
 • Kompetanseheving og rådgivning

Simulering

For deg som skal teste digitalt og vil visualisere

 • Digital tvilling prototype
 • Video av simulering
 • Visualisering av data
 • Test og utvikling av simuleringsplattform
 • Rådgivning

Tilknyttede partnere

Smart Innovation Norway

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner