Norges første leiekonsept for solceller til næringsbygg

Hvorfor har ikke flere store næringsbygg solceller på taket? Det spørsmålet opptok Akershus Energi og Østfold Energi på hver sin kant.

Svaret var at byggeierne ikke var spesielt interesserte i å investere, ettersom lokalene allerede var utleid. Mens leietaker på sin side hadde tidsbegrensede planer. Her så vi en mulighet.

Direktør for forretningsutvikling, sol og digitalisering, Siri Revelsby i Akershus Energi

Samarbeider der de kan

Akershus Energi etablerte dermed Soleie AS i 2020, som skulle spesialisere seg på utleieløsninger for sol. Soleies konsept med å leie ut anleggene, uten investeringer for verken eier eller leietaker, skulle gjøre det enklere for byggeiere og leietakere å få egenprodusert fornybar energi. Det gikk ikke lang tid før «naboen» i Østfold kom på banen. Selskapene hadde begynt å samarbeide stadig mer og ønsket mer fart på nye initiativer og forretningsmodeller som kunne bidra til å akselerere det grønne skiftet.

Siri Revelsby, Direktør forretningsutvikling, sol og digitalisering i Akershus Energi
Martin Fledsberg Vatne, Direktør strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi

-I Østfold Energi undret vi oss også over alle takflatene på næringsbygg uten solcellepaneler på strekningen Oslo-Sarpsborg.  Vi hadde vårt eget konsept på trappene, men det å slå oss sammen med Akershus Energi i Soleie virket lurere enn å bygge en konkurrent. Sammen har vi videreutviklet Soleies konsept og drevet dette til en suksess, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

– Det må skje store og raske endringer skal vi løse klimautfordringene. Ingen har tid til å jobbe alene. Derfor er det helt det naturlig å samarbeide med Akershus Energi, sier Vatne, som også er styreleder i Soleie.

Slik fungerer Soleie-modellen:

Fordeler for byggeier:

  • Solenergi uten investerings- og vedlikeholdskostnad
  • Soleie håndterer alt fra design og installasjon til vedlikehold og forsikring
  • Bedre energimerking og redusert CO2-avtrykk på bygget
  • Funksjonsgaranti på 30 år. Lengre garanti enn ved å eie selv
  • Kan tilby prisgunstig, miljøvennlig og forutsigbar solenergi til leietakere
Bygg
Kontorsetting

Fordeler for leietakere:

  • Tilgang på solenergi uten å investere selv
  • Ingen nettleie og el-avgift på strøm fra solenergi
  • Betaler leie kun for perioden man er leietaker i bygget
  • Forutsigbar leiepris uavhengig av spotprisen
  • Inntekt på salg av solenergi de ikke bruker selv

God respons

Senere har de to energiprodusentene samarbeidet om flere nye selskaper, som Solgrid og Viken Hydrogen. De eier nå 50 prosent hver av Soleie og samarbeidet har utelukkende vært positivt, ifølge Revelsby og Vatne.

– Begge selskapene har ambisiøse mål om å få mer fornybar energi inn i kraftsystemene og legge til rette for grønn utvikling i hele regionen. Vi kjenner de lokale forholdene godt og utfyller hverandre der vi kan. Det er skikkelig moro at vi lykkes sammen, sier Revelsby.

Responsen i markedet på Soleie har vært over all forventing. Det siste året har solselskapet inngått kundeavtaler over hele Øst- og Sør-Norge med store eiendomsaktører.

Selskapet tar både investeringer og vedlikeholdsansvar, mens kunden får forutsigbare leiekostnader Kunden får beholde all strømmen anlegget produser og selge overskuddsenergien. Både byggeier og leietaker kan inngå avtale med Soleie, men resultatet blir det samme: solenergi til fast pris.

Dette er bare starten på solkraft i Norge. Nå eier vi selskaper som både tilbyr sol på tak og større anlegg på bakken. Hvem vet hva den neste ideen blir, men sjansen er stor for at vi finner den sammen, sier Vatne og Revelsby.

Tilknyttede partnere

Akershus Energi

Gå til nettside

Østfold energi

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner