– Alltid grønne trykksaker

Viken Media AS leverer aldri en trykksak til sine kunder som ikke er produsert på et svanemerket og miljøvennlig trykkeri.

Vi lever etter reglen «alle bekker små…»

Per Kr. Aasen, Daglig leder i Viken Media

Viken Media i Sarpsborg har ikke eget trykkeri, men produserer innhold og grafiske tjenester til næringsliv over store deler av Norge. Hovedproduktet er Magasinet Næringsliv som produseres i tre ulike versjoner, nemlig i Østfold og Follo, på Romerike og i Buskerud, Asker og Bærum. I tillegg leverer mediabyrået tekster og bilder til en rekke bedrifter som publiserer på egne blogger eller i sosiale medier.

Digitale kundesamtaler

– Den siste tiden har interessen for grønne løsninger nærmest eksplodert hos våre kunder, og det var derfor vi startet med å regelmessig ha en avdeling «Grønne sider» i magasinene. Bedrifter vi ikke engang forestilte oss skulle være interesserte i klimaspørsmål, ønsker å profilere seg her, forteller mediarådgiver og bærekraftsansvarlig Morten H. Jensen i Viken Media. Han og kollegene har de siste årene mer enn halvert bilkjøring i jobb og bruker telefon og teams-møter i stedet.

– Det skjedde noe under pandemien, da mange måtte droppe kundebesøk og heller lene seg på teams og facetime. Slik var det for oss også, og selv om mange igjen forteller om kunder som foretrekker personlige møter, har vi klart å beholde våre på digitale kommunikasjonsløsninger. Det er jo en stor fordel både for oss og klimaet, sier Jensen.

Ny Art director

Viken Media AS har levert næringslivsartikler til bedrifter over hele landet i mer enn 20 år og er en av de ledende byråene innenfor dette segmentet. Artiklene blir produsert av profesjonelle journalister, som ofte har bakgrunn fra dagspressen og som kan gi råd til oppdragsgiverne om vinkling, temaer, publiseringskanaler og lignende.

– Nylig utvidet vi staben med ny Art director og kan nå også tilby avanserte grafiske tjenester til våre kunder, sier Per-Kr. Aasen. – Jeanette Hansen har lang erfaring både fra grafisk bransje og eget byrå og jobber raskt og effektivt, fortsetter han.

Møt flere partnere

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner