– Vi ønsker å selge varer som varer!

– For oss handler det ikke om å pushe mest mulig varer over disk. Vårt fokus er å rettlede kunden til å ta gode valg i et langsiktig økonomisk og mer bærekraftig perspektiv, forteller Morten Svanaasen, daglig leder i Strendo Trevare i Ål.

Det er mer viktig enn noen gang å rettlede kunden i de gode, klimavennlige valgene. Vi kan alle bli mer klimavennlige.

Morten Svanaasen, daglig leder i Strendo Trevare

Strendo Trevare ble etablert i 1948, og var i mange tiår en produsent av vinduer. I et stadig mer konkurranseutsatt marked, ble det tatt en strategisk beslutning om å innstille produksjonen og konsentrere virksomheten om salg og montasje av byggrelaterte produkter. Hovedproduktene er i dag vinduer, dører, garasjeporter og glass som er tilpasset lokale forhold, og fører også gulv, garderober og solskjerming – og alt tilbehør som naturlig hører med.  Produktene er levert av velrenommerte produsenter, med lange tradisjoner.

– I 2022 kjøpte vi opp et enkeltmannsforetak som drev med produksjon og innredning og møbler. I den anledning har vi etablert et prosjekt sammen med Sundbrei Transport, som driver eget mottak for næringsavfall, for å se på muligheter til å bruke det de får inn av trevirke og stål som råvare i vår produksjon. Møbelproduksjonen er hovedsakelig skreddersøm, som passer godt inn i den øvrige driften og styrker vårt klimafokus ytterligere.

Svanaasen er selv født og oppvokst i bygda, og kjenner sitt marked og sine kunder godt. Hallingdal er et stort hytteområde, og han anslår fordelingen mellom proff og privat er omtrent likt. Hit kommer kunder kommer tilbake gang på gang, mange gjennom flere generasjoner. Det handler om troverdighet, understreker han.

– Vi tilbyr oss å dra ut til kundene og måle opp, sette de ønskede produktene i bestilling, for deretter å montere de av våre egne håndverkere. Dermed kan kundene bruke fritiden på andre ting, samtidig som de kan være trygge på at leveringen blir akkurat som avtalt.  

-I tillegg til vår egen fagkompetanse, samarbeider vi tett med øvrige håndverkere som rørleggere, malere og elektrikere, og kan ta hånd om hele prosjektet. Vi gjør det rett og slett enkelt for kunden å ta gode valg!

– Alle må bidra med noe for klimaet

Strendo Trevare ble en del av Klimapartnere Viken tidlig i 2024, for å kunne være i et større miljø hvor nettopp klimaarbeidet ble løftet fram.

–  Natur, miljø og bærekraft er en viktig del av vårt DNA, og gjennom Klimapartnere Viken blir vi både utfordret og har mulighet for å treffe andre med det samme fokuset.

Svanaasen understreker at vi alle kan gjøre noe for klimaet. At vi alle gjøre noe.

– Vi må alle ta inn over oss at må tenke på en annen måte, for det handler om hva vi skal gi videre til de neste generasjonene. Det er de som får konsekvensene av det vi forbruker av klodens ressurser.

Han sier han fikk selv en aha-opplevelse under et foredrag om klimaarbeid, hvor det ble påpekt at bærekraft ikke er en svevende tilstand eller en status du kan oppnå.

– Det handler om å bli mer bærekraftig, som vi alle kan få til. Og vi kan begynne med en gang. I dag! En tankegang som ble forløsende for meg i forhold til mine egne holdninger i hverdagen.

Møt flere partnere

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner