Arendalsuka: Har vi nå blitt mer sirkulære?

Impact Hub Agder Arendal - 2. etasje
14.08.2024 kl. 09:00-10:00

I vår lanserte regjeringen Handlingsplan for sirkulær økonomi , og vi spør:

Vil handlingsplanen gjøre Norge mer sirkulært? 

Hvor sirkulære er vi nå egentlig? Og hvor sirkulære skal vi bli?

Hvordan måler vi sirkularitet egentlig?

Vi har fortsatt for stort forbruk.  Alle nivå i samfunnet må engasjeres, enkeltpersoner, næringslivet, industrien, det offentlige. Det skjer endringer, og vi tar med oss aktører, eksperter og en stortingspolitiker til en samtale om hva Norges mål er, hvor langt unna dem vi er og hvordan vi best kan nå dem.

Panelet vil bli delt i forkant av Arendalsuka

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner