fasade

Hybridized AS har en visjon om å endre standarden for isolerglass til fordel for klima og miljø. Isolerglasset skal bidra til energieffektivisering av bygninger samtidig som det reduserer materialforbruket og forbedrer kvaliteten.

Energieffektive bygg

Hybridized ønsker å erstatte mellomlagsglasset i det tradisjonelle trelagsglasset med 0,07 mm PET-folie. Resultatet av en slik innovasjon er lavere materialforbruk av glass, noe som både bidrar til et lavere CO2-avtrykk, samt en lavere vekt. I følge Hybridized kan man med dette redusere både vekt og materialbruk med opptil 50 prosent. I tillegg bidrar den nye standarden for isolerglass til å redusere varmetap og energiforbruket i større næringsbygg.

I dag finnes det ingen automatisert produksjon. Isolerglass er ofte håndlaget, og krever mye tid og energi for å lage. Hybridized er i prosess med å patentere og opprette et produksjonsanlegg i Skien for å automatisere produksjonen. Og har underveis avdekket en rekke teknologiske nyvinninger som vil bidra til å øke glassets potensiale når det kommer til å energieffektivisere bygg.

Fordeler ved nytt isolerglass:

  • Redusert materialbruk
  • Lavere vekt
  • Redusert CO2-avtrykk
  • Forbedret isolasjonsevne

Sparer miljøet

Hybridized sin ambisjon er å etablere denne standarden for isolerglass i Norge med et produkt som yter 30-50% bedre med hensyn til lavere materialbruk, klimagassutslipp og produksjonskostnad. Målet om å redusere materialforbruket av glass handler ikke bare om å redusere klimafotavtrykket, men å minimere uttaket av sand som er råmaterialet for å lage glass. I følge Hybridized har vi i praksis bare 20-50 år igjen av råmaterialet hvis vi fortsetter produksjon av glass som vi gjør i dag.

Et isolerglass med lavere vekt muliggjør også sikrere og enklere rehabilitering. Dersom for eksempel en utleier av et næringsbygg ønsker å oppgradere fasaden for å spare strømkostnader, er man ikke nødt til å stenge ned bygget, men kan ta ett og ett vindu. For å minimere kraftutbygging i sårbar natur er det viktig å redusere energiforbruket der vi kan, og derfor mener også Hybridized at glass er et viktig element i det grønne skiftet.

Tilknyttede partnere

Hybridized

Les mer

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner