Vårt mål er å bidra til at Nordland skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og klimafaglig påfyll er Klimapartnere en støttespiller og et verktøy for våre partnere.

Foto: Silvana Nickol

Nyheter fra Klimapartnere Nordland

Her møter du våre partnere

Arrangementer i Nordland

Flere arrangementer

Grønne løsninger fra Nordland

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner