Vi er et partnerskap for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gjennom samarbeid, bistand og klimafaglig påfyll, er vi en støttespiller og et verktøy for våre partnere.

Vårt mål er å bidra til at Nordland skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Dette gjør vi ved å tilby våre partnere viktige verktøy som f.eks. klimaregnskap, og legge til rette for regionale og nasjonale møteplasser. Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger. Sammen går vi i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon.

Våre partnere

Våre partnere samarbeider på tvers av fag og sektorer, deler kunnskap og finner innovative, lokaltilpassede løsninger.

Slik blir du partner

Alle klimapartnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri (direkte utslipp) innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt. I Klimapartnere heier vi ekstra på alle gode, grønne tiltak som kan deles og kopieres. For å bli klimapartner i Nordland tar du kontakt med vårt lokalkontor.

Partneravgift

Over 300 ansatte 50 000,- kr
50 – 300 ansatte, 30 000,- kr
20 – 50 ansatte, 20 000, – kr
Under 20 ansatte, 10 000,- kr

Det gis 30 % rabatt ved partnerskap i 4 regioner eller mer*

Organisasjon

Klimapartnere har regionskontorer i hele Norge. Hver region eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra fylkeskommunen. I tillegg hentes prosjektmidler. Klimapartnere har mottatt midler fra Klimasats i flere omganger og sist 5 millioner kroner for å styrke og løfte alle regioner ytterligere over en 2-års periode.

Klimapartnermetoden ble i sin tid etablert i Agder i 2009. Deretter ble Klimapartnere videreutviklet og rullet ut til nye regioner i tett samarbeid med Vestland. Det finnes nå Klimapartnere partnerskap i hele landet.

Les mer

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner