Workshop om grønn konkurransekraft på Lofotkonferansen

Lofotkonferansen gikk av stabelen i Svolvær 14. og 15. februar 2024. Det er en viktig møteplass for folk og næringsliv i Lofoten. Klimapartnere Nordland arrangerte sammen med Lofotrådet et arbeidsverksted med temaet Grønn konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter.

Det kommer en tsunami av krav om rapportering fra EU. Mange små og mellomstore bedrifter (SMB) er usikre på hvordan kravene treffer de som i første omgang ikke er rapporteringspliktige. 

Deltakere på Lofotkonferansen følger med på innledningen.
Gjennomføring av arbeidsverkstedet på Lofotkonferansen. Foto: Linn Hjelmeland Svendheim

Janni Ekrem fra Nord-Norges Europakontor ga en innføring i taksonomi og EUs green deal, samt hvilken påvirkning de vil ha på SMBer i Nord Norge. Selv om SMBer ikke omfattes av rapporteringsplikten i første omgang, vil det komme krav fra større samarbeidspartnere. Kravene vil komme ettersom store samarbeidspartneres rapporter må inneholde data fra leverandørbedrifter og hele verdikjeden.

Brita Staal fra Smart Innovation Norway snakket om bærekraftsrapportering, nærmere bestemt hva som er viktigst å tenke på, og hvor skal man starte jobben som en SMB. Bærekraftsrapportering kan virke stort og diffust for mange. En god start er å bli kjent med eget selskap, og hvor man selv faktisk har en påvirkning.

Arbeidsverkstedet ble avsluttet med en god diskusjon og mange spørsmål. Klimapartnere Nordland, sammen med Lofotrådet og Smart Innovation Norway, ser på muligheten for å arrangere flere verksteder rettet mot spesifikke bransjer. Vi ser et behov for en diskusjon, å lære av hverandre, og en retning og klarhet i hvordan SMBer skal jobbe med og tolke krav og retningslinjer i forbindelse med rapportering på klima, miljø og bærekraft.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner