Virkeliggjør sesonglagring av solenergi

Rådgiverselskapet Asplan Viak ser stort potensial i GeoTermos – en ny innovativ løsning som lagrer sommervarmen i energibrønner til bruk om vinteren.

GeoTermos er en nytt innovativt konsept for effektiv solenergiutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og varmt vann i kombinasjon med energilagring. Konseptet går ut på å bruke undergrunnen som et termisk batteri som kan dekke varmebehovet om vinteren.

Energilagring i bakken

I Norge ble konseptet realisert ved Fjell skole i Drammen i 2020. Her består anlegget av 100 grunne brønner med dybde på 50 meter som er organisert som en sylinder med diameter på 40 meter. Disse sørger årlig for store energibesparelser for kommunen. Teknologileverandører var Asplan Viak AS, Thermoconsult, og Drammen Eiendom KF.

Rådgiverne i Asplan Viak har jobbet med grunnvarme og varmelagring i bakken i over 20 år, men frem til nå har det vært snakk om langt lavere temperaturer enn hva man opererer med i en GeoTermos. Med de temperaturene som kan lagres under bakken med GeoTermos, kan varmen brukes direkte når oppvarmingsbehovet stiger i vintersesongen. Om sommeren blir energibrønnene i «termosen» tilført varme fra sommervarm uteluft (via en tørrkjøler) som varmes ytterligere opp med en solcelledrevet varmepumpe. Noe varme kommer også fra solfangere. Om vinteren hentes varmen opp igjen til varmebehov bare ved å sirkulere det varme vannet gjennom brønnene og til skolens lavtemperatur-gulvvarmesystem med en sirkulasjonspumpe.

Vinteren 2021/22 leverte GeoTermosen ca. 150 000 kWh på denne måten, og en varmeeffekt på typisk 80 kW og opp mot 150 kW i korte perioder. De kaldeste vinterdagene og mot slutten av fyringssesongen, kan varmepumpen brukes som spisslast om nødvendig.

Teknologisk innovasjon:

Bærekraftig og klimavennlig løsning

Varmeenergien produseres ved bruk av en varmepumpe som benytter det naturlige kjølemediet CO2. Det benyttes også sol-el til drift av kompressorer. Skolen svales ved å bruke gulvvarmesystemet slik at det ikke er behov for installasjon av eget kjøleanlegg med tilhørende klimautslipp. Varmeenergien som brukes om vinteren produseres uten klimagassutslipp om sommeren, og unngår dermed å belaste strømnettet ved store effektbehov.

Siden varmeenergien hentes fra GeoTermos på kalde vinterdager reduseres effekttoppene og dertil behovet for ombygging og forsterking av netteiers distribusjonsnett, med de miljøbelastninger som det kan medføre. Hvis det blir bygget mange GeoTermoser, kan man også redusere behovet for nye kraftanlegg.

Konseptet utvikles videre

Konseptet er allerede tatt i bruk andre steder. Blant annet under dekket på kunstgressbanen til Kolbotn IL og det planlegges flere GeoTermos prosjekter. Teknologien som nå utvikles videre for å gjøre løsningene mer kostnadseffektive har blitt enda mer aktuell med stigende energipriser.I løpet av sommeren 2022 har GeoTermosen varmet seg helt opp til ca. 43oC i midten, og er nå klar til å forsyne skolen med billig og utslippsfri varme gjennom vinteren.

Asplan Viak Viken

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Tilknyttede partnere

Asplan Viak Viken

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner