Asplan Viak- et fremoverlent blikk på en bærekraftig utvikling

Bilde av Frida

Asplan Viak (AV) er kanskje mest kjent for oss i Klimapartnere som leverandør av klimaregnskapsløsningen vår, Klimakost. AV er Klimapartner i alle regionene, og vi møtte Frida Grønhaug Ottemo i Asplan Viak Svolvær for å lære litt mer hvilke fagområder de jobber med, spesielt i Nordland.

Frida er sivilingeniør, og jobber som rådgiver ved kontoret i Svolvær. – AV har i mange år jobbet med miljø, og skal være en foregangsbedrift for å gi klima- og miljøeffektive løsninger ut til sine kunder, forteller Frida. I Nordland har AV kontorer i Mo i Rana, Leknes, Svolvær, Stokmarknes og Sortland. Sammen med kontoret i Harstad og Tromsø (med egen miljøgruppe), har Asplan Viak i Nord rådgivere innen blant annet BREEAM, livsykluskostnader og levetidsplanlegging, energi, inneklima og dagslys i bygg, solkraft, klimagassregnskap, økologikartlegging, livssyklusanalyser, miljøkartlegging og ombrukskartlegging.

– Jeg jobber med prosjektadministrasjon, ombrukskartlegging og skal starte å jobbe som BREEAM AP. I Nordland har vi arkitekter, interiørarkitekt, rådgivere innenfor byggeteknikk, energi og dagslys, vann- og miljøteknikk, geoteknikk samt prosjektadministrasjon. Det er et helhetlig fokus, og vi ønsker å komme med i prosjekter så tidlig som mulig, for å kunne se etter gode og klimavennlige løsninger, fortsetter hun.

Utsikt over Svolvær fra topptur på Tuva. Foto: Frida Ottemo / Asplan Viak

Internt arbeid med klima og miljø

Asplan Viak har ambisiøse mål for egen drift. Et mål er å redusere utslippene med 55% innen 2030. Klimakost er et viktig verktøy, og brukes aktivt på alle Asplan Viak sine kontorer. – Hvert kontor har en miljøansvarlig, og jeg er miljøansvarlig for Leknes og Svolvær, sier Frida. Dette innebærer å føre klimaregnskapet for kontorene, og følge opp miljøarbeidet lokalt. – Fra klimaregnskapet kan vi sette opp tiltak og forslag, og avdekke hvilke tiltak som virkelig monner, fortsetter hun. Vi har også kvartalsvis møter med alle miljøansvarlige og de som jobber med overordnet strategi for å diskutere og lære av hverandre, avslutter hun.

Jobber systematisk med tiltak

92% av utslippene til AV er indirekte utslipp, og mye av innsatsen settes her. – De som jobber med bærekraft sentralt arbeider med å utvikle strategier på hvordan vi skal forbedre oss. Et av de viktigste områdene AV jobber med for å redusere egne utslipp er gjennom vår kontorstrategi hvor arealeffektivitet, lavt energiforbruk, rehabilitering og lokalisering er hovedtema. Andre aspekter vi jobber med er føringer for innkjøp, reise og transport, ombruk av kontormøbler og matsvinn, forteller Frida. Videre kan hun fortelle at det er strømmålere på hvert kontor slik at man kan kartlegge strømforbruket. På den måten har man mulighet til å behovsstyre strømforbruket etter høy og lav aktivitet på kontorene. Det kommer også føringer på hvilke mål kontorene skal oppnå på sikt. – Vi prøver å gjøre det så godt vi kan i alle kategorier, og jeg har inntrykk av at å jobbe på denne måten bidrar til holdningsendringer hvor vi blir mer bevisst bedriftens avtrykk.

Motivasjon for å være partner

En stor motivasjon for å være partner er å dele kunnskap og erfaringer med andre. Vi har rådgivere innen mange fagområder, og dekker på denne måten store deler av samfunnsutviklingen, sier Frida. Fremover blir det viktig å bistå store og små bedrifter i et marked som etterspør nye løsninger og verktøy for å redusere egne utslipp. – Vi jobber for å kunne gi kundene våre de beste og mest bærekraftige løsningene i oppdrag, avslutter Frida.

Asplan Viak Nordland

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner