Klimapartnere Nordland jobber for bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører som er partnere i Nordland. Vi har fokus på å legge til rette for nettverksbygging og samarbeid på tvers av regionen, og å spre ordet om det gode arbeidet som gjøres.

Bringslifossen. Foto: Hilde Olsen

Arbeidet vårt går ut på å ha en oversikt over hva som skjer i regionen, slik at vi kan koble partnere på hverandre der det er aktuelt. En viktig arena for dette er våre månedlige digitale morrakaffemøter, der partnerne kan fortelle om hva de jobber med for tiden. Her blir også partnerne kjent med hverandre på tvers av sektorer, og kan inspirere hverandre.

En annen viktig arena er temadager. Disse gjennomføres med jevne mellomrom, og ofte i samarbeid med regionene Trøndelag og Troms. Her får partnerne innblikk i arbeidet som gjøres fra partnere utenfor Nordland, og kan knytte nettverk på tvers av regionene. Dette er spesielt aktuelt for partnere som arbeider over fylkesgrensene.

Vi gjennomfører partnerintervju for partnerne som ønsker det. Her kan partnerne trekke frem hva de jobber med og hvordan de jobber. Vi får samtidig gode tilbakemeldinger på hva som ønskes ut fra partnerskapet, som tas med i planleggingen videre.

Du kan også finne oss på Nordland fylkeskommune sin nettside:

Vi jobber i Klimapartnere Nordland:

Portrettbilde av Linn Hjelmeland Svendheim

Linn Hjelmeland Svendheim

Regionleder

e-post
Portrettbilde av Hilde

Hilde Berg Olsen

Trainee

e-post

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner