Vi er mer enn 400 partnere som deltar aktivt, setter tydelige mål, deler kunnskap – og jobber med egen omstilling. Klimaarbeidet er forankret på toppledernivå og partnere skal føre klimaregnskap.

Å være en Klimapartner forplikter.

Samtidig lønner det seg

Som klimapartner får du hjelp og verktøy til å føre klimaregnskapet. I tillegg får du alltid oppdatert faglig påfyll og et regionalt og nasjonalt nettverk av engasjerte likesinnede.

Vi har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Dette oppnår vi gjennom forpliktende og strukturert samarbeid.


Det vet vi, fordi vi måler.

Fra ord til handling!

Sammen med våre partnere går vi i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Vi tilbyr regionale og effektive møteplasser for å lære, samt dele kunnskap og erfaringer.

Samarbeid for grønn verdiskaping

Våre partnere samarbeider på tvers av fag og sektorer, deler kunnskap og finner innovative, lokaltilpassede løsninger. Hver region har en egen dedikert leder, styringsgruppe — og alle arbeider etter samme metode og overordnede strategi.

Slik optimaliserer vi verdien av hvert enkelt partnerskap.

Våre partnere

Alle klimapartnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt. I Klimapartnere heier vi ekstra på alle gode, grønne tiltak som kan deles og kopieres.

De beste løsningene blir til gjennom samarbeid

Vi er nesten 400 partnere fra hele Norge som deltar aktivt, setter tydelige mål, deler kunnskap ­– og jobber med egen omstilling.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner