Sundbrei Transport – Ønsker å komme kravene i forkjøpet

Den første elektriske trekkvognen er bestilt, og det er lagt planer for etablering av en ladestasjon for tungtransport i hjembygda Ål. – Det betyr store investeringer, men vi ønsker å komme kravene i forkjøpet, sier daglig leder Finn Arne Sundbrei i Sundbrei Transport AS.

Vi ønsker å komme klimakravene i forkjøpet og ser på det som en forretningsmulighet.

Daglig leder Finn Arne Sundbrei i Sundbrei Transport

Sundbrei Transport ble etablert i 1999 og eies av Finn Arne og hans far Per Egil Sundbrei. I tillegg til transport, driver selskapet avfallsmottak og utleie av kontainere, og har 30 ansatte på lønningslisten.

Transporten står for rundt 50 prosent av driften, med en stor flåte som kjører over hele landet og i Norden for sine oppdragsgivere. I tillegg påtar de seg oppdrag med kranbil i Hallingdal-regionen.

Tar grep for gjenbruk

I sitt godkjente avfallsmottak, tar Sundbrei Transport imot det meste av næringsavfall fra bedrifter i Hallingdal, som også er et bidrag til å gjøre det regionale næringslivet mer miljøvennlig.

I tillegg har selskapet, sammen med flere lokale næringsdrivende i Hallingdal, søkt om å etablere et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser i Hallingdal. 

– Bakgrunnen for prosjektet er den høye aktiviteten innenfor utbygging av både hytter, hus og infrastruktur fører ofte til behov for å transportere overskuddsmasser ut av prosjekter. Bygg- og anleggsbransjen er en vesentlig bidragsyter til den negative utviklinga på klima og miljø, og vi må ta inn over oss at naturressursene ikke varer evig.

Regionen mangler godkjente mottak for slike overskuddsmasser, samt system for å dokumentere ombruken. Et slikt gjenvinningsanlegg vil ha gevinster både for miljø og klima, nye grønne arbeidsplasser i bransjen og regionen.

Klimapartner nummer 50

Sundbrei Transport undertegnet kontrakten med Klimapartner Viken høsten 2023, som partner nummer 50 i Viken og nummer 3 i Hallingdal.

– Det er alltid nyttig å være en del av et felleskap hvor alle har samme agenda og trekker i samme retning. Selv om det er mange ulike bransjer, har vi alltid noe å lære av hverandre. I tillegg forplikter vi oss gjennom medlemskapet til å redusere utslippene, som bidrar til at vi må tenke bærekraft i alt vi foretar oss.

Det store klimafokuset på arbeidsplassen, påvirker og gjenspeiler også ledernes private holdninger. Selv har han både investert i solcelleanlegg på boligen og er bevisst på å spare energi i sine daglige rutiner.

– I tillegg er vi opptatt av å ta vare på naturen rundt oss. Kommer vi over plast eller annen søppel, tar vi det med oss hjem.  Vi blir alle naturlig «skrudd om»  når vi jobber daglig med bærekraft!

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner