Resirkulering i fokus – Hallingplast

Sverre Tragethon i klimapartner Hallingplast

Helt øverst i Hallingdalen finner vi familie- og hjørnesteinsbedriften Hallingplast som er blant Nordens ledende og mest moderne, produsent av rørsystemer i plast.

Resirkulering og samarbeid i fokus 

Et viktig stikkord for fremtiden er resirkulering! Hallingplast har nettopp fått 25 millioner i støtte fra Innovasjon Norge for å bygge en helt ny fabrikk for resirkulering av plasten som benyttes i rørproduksjon. Det vil innebære en tidobling av resirkuleringskapasiteten vår, og gjøre mye for klimafotavtrykket i våre produkter.  

Partnerskap og samarbeid blir bare viktigere fremover. I følge Tragethon representerer Klimapartnere her noe konkret, i det som for mange bedrifter kan synes om en jungel av tjenester og konsulenter, innenfor bærekrafts segmentet.  

– I tillegg var det avgjørende for Hallingplast at våre samarbeidspartnere i Trøndelag også er Klimapartner, og anbefalte det varmt. Samarbeidsprosjektet med Scale var en del av Klimapartnerkonferansen høsten 2022, det viser partnerskapet i praksis.  

 Klimaregnskap og sirkulære verdikjeder  

En av grunnene til at Hallingplast ønsket å bli Klimapartner, var for å få tilgang til et verktøy for å føre klimaregnskap for egen virksomhet.  

– Vi ser at Klimakost er et verktøy for å jobbe med og tallfeste klimaforavtrykket vårt, slik at vi kan bli bevisst på klimaelementene av bærekraft. I tillegg samarbeider vi med et oppstartsselskap som jobber med å måle og tallfeste de øvrige bærekraftselementene i vår bedrift. Klimaregnskap for 2022 skal på plass nå!  

Innovasjon og utvikling har stått høyt på agendaen hele veien for Hallingplast, og de har klare mål om å utvikle flere produkter som kan resirkuleres slik at verdikjedene blir sirkulære. Tragethon tror Klimapartnere vil bidra til å gi nye samarbeidspartnere, og være en arena hvor vi kan lære av andre og dele våre erfaringer.  

– Hallingplast tilbyr i dag fossilfrie rør, et biosirkulært produkt som er laget av eksisterende avfallsprodukter, – og slike produkter ønsker vi å utvikle mer av i årene som kommer.  

Noe av plasten vil ikke være av god nok kvalitet for å benyttes tilbake i rørproduksjon, og da må nye produkter og bruksområder utvikles. – Dette har vi for eksempel gjort gjennom Wopas, en hermetisering av tre-stolper med resirkulert plast, som innebærer at man ikke lenger trenger å benytte det miljøfarlige stoffet kreosot.  

Våre rør skal brukes flere ganger 

Hallingplast sitt største bidrag til å løse de utfordringene verden står i nå, vil hovedsakelig være gjennom resirkulering, sier Tragethon.  

– For oss er det alltid et mål om at, når rørene er ferdig brukt ett sted, så tas de inn igjen og gjøres klare til ny bruk et annet sted. Vi skal være en innovativ og fremoverlent bedrift i øvre Hallingdal som bidrar til å løse bærekrafts-utfordringene innenfor vårt felt. 

Fakta om:

Hallingplast logo

Klimapartnerkontakt: Sverre Tragethon 
Klimapartnere: 13.01.2023
Antall ansatte: 108
Formål: Produksjon av halvfabrikater av plast

Les mer på nettsidene til Hallingplast

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner