Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslipssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker er Klimapartnere en støttespiller og et verktøy for våre partnere

Møt våre partnere

Våre partnere samarbeider på tvers av fag og sektorer, deler kunnskap og finner innovative, lokaltilpassede løsninger.

Arrangementer i Rogaland

Flere arrangementer

Grønne løsninger fra Rogaland

Flere grønne løsninger

Nyheter fra Klimapartnere Rogaland

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner