Samarbeid med næringslivet er en avgjørende del av Oslo kommune sitt klimaarbeid. Næring for klima er den viktigste arenaen for dette. Virksomheter som utviser og rapporterer på god klimaledelse har muligheten til å bli partnere. Partnervirksomhetene går foran med sitt klimaarbeid, og bruker eller vil begynne å bruke klimaregnskap som et verktøy for å nå egne klimamål.   

Mer om oss:

Bli partner i Oslo

Er din virksomhet interessert i å bli partner i Næring for klima?

Arrangementer i Oslo

Flere arrangementer

Grønne løsninger fra Oslo

Flere grønne løsninger

Våre partnere

Her kan du se hvem som er partnere i Oslo

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner