Nettverksforum for miljørådgivere i universitet- og høyskolesektoren

Grønn omstilling er et sentralt spørsmål i alle samfunnssektorer. Det gjelder også for institusjoner i universitet- og høyskolesektoren, hvor det foreligger en underliggende forventning fra samfunnet om at de høyere utdanningsinstitusjonene skal være en pådriver når det kommer til samfunnsutvikling.

Pådrivere?

Mange utdanningsinstitusjonene er pådrivere gjennom sine akademiske bidrag innenfor forskning og utdanning, men hvordan gjenspeiler dette seg i institusjonenes drift?

Universitet- og høyskolesektoren har, som andre sektorer i samfunnet, utfordringer når det kommer til miljøvennlig drift. Det er derimot stor engasjement for å gjøre noe med dette. Mange universiteter har et ønske om å få til mer, men manglende erfaring og kunnskap rundt hvordan dette skal gjennomføres er en barriere for flere av institusjonene. Erfaringsdeling og nettverksbygging innenfor bransjen er derfor et viktig steg i riktig regning.

Et nettverk for nettverksbygging og erfaringsdeling på tvers av utdanningsinstitusjonene

Ved Nord universitet har man derfor det siste året jobbet aktivt med å få liv i et tettere samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner for klima og- miljøvennlig drift. Interessen er stor og det finnes derfor nå et aktivt og velfungerende nettverk på tvers av norske utdanningsinstitusjoner, der det deles erfaringer og kompetanse på hvordan driften kan gjøres mer bærekraftig i praksis.

Nettverket har per dags dato omkring 50 medlemmer fra de fleste universiteter og høyskoler i Norge og har satt seg følgende mål:

Effektmål

Resultatmål

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner