Grønn verdiskaping i Arktis

Mobiliseringskonferansen som ble arrangert den 6. mai, samlet 114 deltakere. Nederst i saken finner du lenke til opptak av alle innleggene og fra paneldiskusjonen.

 Les mer…

Avspark for Klimaregnskapet for 2018

 

Mer enn 30 klimapartnere kom til frokostmøte om klimaregnskapet på Media City Bergen. Amalie Gøperød fra Cemasys holdt en nyttig introduksjon for nye partnere, med begrep og rutiner for rapportering i regnskapet. Deretter var det innlegg om alt fra klimanøytralitet, kvoter, og reduksjon av reiser og avfall.

 Les mer…

Bærekraft som strategi

Det var god stemning og stort engasjement da Agdering og Klimapartnere arrangerte samlingen «Slik får vi bærekraft til å skje» i Arendal 5/2.

Gillespie fra endringsbyrået Futerra, holdt foredrag om hvorfor og hvordan selskap må ta bærekraftperspektiver inn i  selskapsstrategien. Budskapet er at fremtidens vinnere er bærekraftige, fordi kundene etterspør engasjement for miljø og sosiale forhold, investorene vet det gir avkastning – og myndighetene belønner bærekraftige tiltak.

 Les mer…

Partnermøte hos Remiks

24. januar 2019 ble årets Partnermøte arrangert hos Remiks i Tromsø. Partnermøte er Klimapartnere Troms’ øverste organ der virksomheter som har undertegnet partneravtale har møte-, forslags- og stemmerett.

 

Tema på årets partnermøte var elektrifisering og avfall.

 Les mer…

Toppledermøte Klimapartnere Vestland

Omstillingen til et grønnere næringsliv har aldri gått raskere. Og skal vi tro Klima og miljøministeren så vil regjeringen legge opp til at dette skal skje i enda større tempo. Byene må ligge i front og vise hvordan dette kan løses: Byvekstavtaler, fossilfri transport, grønn skipsfart og landstrøm, hydrogen, vindkraft til havs, forsterking av internasjonal fornybar energi og fossilfrie byggeplasser. Ekspemplene på at næringslivet er med og drar er mange ifølge Ola Elvestuen.

 Les mer…

Hvordan utløse mer elektrisk transport i kommunene på Sørlandet?

Klimapartnere Agder har i løpet av høsten 2018 gjennomført 4 tiltakssamlinger for kommunene på Agder. Målet med disse samlingene er å være så konkrete som mulig og samle de personene i kommunene som er hands-on på temaene.

De to første samlingene i oktober hadde tema bygg, mens det nylig ble arrangert to samlinger med tema transport. Sist fredag var ca. 40 personer samlet i Arendal for å se på hvordan vi kan få på plass flere lademuligheter i kommunene og hvordan kommunene kan få flere elektriske tjenestebiler.

 Les mer…

Harstad kommune er blitt klimapartner i Troms

Fredag 16. november signerte kommunen avtalen med å bli Klimapartnere og Harstad er dermed den tredje kommunen som blir med i nettverket. Det var fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo og varaordfører i Harstad, Maria Serafia Fjellstad, som signerte avtalen. Vi er svært fornøyd med å være etablert i Sør – Troms og håper dette blir et startskudd for mange flere klimapartnere-medlemmer i regionen.

 

 

Les mer i nettavisen Harstad Tidene  og se kommentarer fra fylkesråden og varaordføreren i innslaget på NRK Nordnytt.

 

 

 Les mer…

Høsten er i gang for Klimapartnere Hordaland!

Vårt første frokostmøte gikk av stabelen på Bergen Lufthavn fredag 7.sept. Møtet ble arrangert i samarbeid med Avinor i forbindelse med en eksklusiv innvielse av biotankanlegg og hurtigladestasjon inne på lufthavnen. Møtet var godt besøkt og vi fikk høre flere gode innlegg om Klimaregnskapet 2017.

 Les mer…

Arendalsuka 2018

Tusen takk til alle som var med å sette fokus på bærekraft og klima under hele 7 Klimapartnere- arrangement under årets Arendaluke:

«Electric City Agder», «Fra matsvinn til matvinn», «Veien til utslippsfri nyttetransport»,»Green Social Club», «Det norske kraftmarkedet – på terskelen til store endringer «,»Inkluderende byer, naive drømmer eller et faktisk skifte?», «Grønt og lønnsomt – nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet»

 Les mer…