Energihuset hjelper kundene mot en grønnere og mer lønnsom framtid

– Klimaendringer er en global utfordring som krever umiddelbare og koordinerte tiltak. Når vi vet at bygg og anlegg står for en stor andel av CO2-utslippene og energiforbruket, understreker det viktigheten av energieffektivisering og overgang til mer bærekraftige energikilder. Det kan vi bistå våre kunder med, sier Henning Andersen, leder, rådgiver og partner hos Energihuset.  

Bygg og anlegg står for en betydelig andel av CO2-utslippene og energiforbruket, noe som understreker viktigheten av energieffektivisering og overgang til mer bærekraftige energikilder. Det kan vi bistå våre kunder med.

Henning Andersen, rådgiver og partner hos Energihuset

Energihuset ble etablert i 2021, med formål om å hjelpe bedrifter med bærekraftige strategier for å redusere sine energiforbruk og -kostnader. Selskapet har hovedkontor i Drammen og et lokalkontor i Bergen, og teller i dag ca. 20 årsverk bestående av kunnskapsrike mennesker, ingeniører, IT og energirådgivere, som brenner for klima, energi, miljø og bærekraft. De kan påta seg oppdrag både i hele landet og i Europa for øvrig på forespørsel, men regner Østlandet og Sør- og Vestlandet som sitt primære, geografiske nedslagsfelt.

– Energihuset er en av svært få aktører som leverer energirådgivning uten å ha egeninteresse i hvilke produkter og løsninger som velges. Det gjør at vi kan anbefale de optimale løsningene i hvert enkelt oppdrag i et kost/nytte-perspektiv, i motsetning til de som har ulike bindinger til leverandører i form av payback-ordninger. Det utgjør en verdi for våre kunder, og har helt klart bidratt til den raske veksten vi har opplevd, sier Andersen.  

Har bidratt til betydelige reduksjon av co2-utslipp

Siden oppstarten har selskapet i skrivende stund hjulpet rundt 500 kommuner, bedrifter, borettslag og sameier. I snitt har kundene spart mer enn 50 prosent av energiforbruket sitt. På referanselisten står kjente navn som Oslo kommune, Biltema, TESS, Ragde Eiendom, Oro Eiendom, Enter Kompetanse, Byggmax, Origo Eiendom, Interpadel, Skutebrygga, Kvadratera, Vartal Plast med flere.

– Vi ønsker å være en kompetent og foretrukket samarbeidspartner ved å kartlegge energiforbruket og finne riktig handlingsplan for våre kunder. Det innebærer konkrete tiltakslister med gode vurderinger som setter kunden i stand til å ta riktige valg i tråd med egne mål og ambisjoner.

I tillegg til at kundene kutter energiforbruk, sparer penger og får et bedre inneklima, blir de samtidig mer konkurransedyktige ved at de reduserer sitt CO2-fotavtrykk og får et bedre klimaregnskap.

– Vi har snakket om bærekraft i mange år her til lands, men det er først nå man begynner å gjøre ord til handling. Stadig flere må rapportere på hvilke avtrykk man ha, EU kommer stadig med strengere miljøkrav, klima og miljø vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser og også bankene begynner å sette krav. Det innebærer at alle må ta inn over seg at det må gjøres endringer.

Bredt spekter av tjenester

Energihuset kan blant annet tilby følgende tjenester:

Energikartlegging og -analyse: I en energikartlegging innhentes informasjon om bygget for å finne nåsituasjonen og hvorvidt det er fornuftig å gjennomføre en mer detaljert energianalyse.

Fysisk befaring gjennomføres av en av selskapets ingeniører og/eller energirådgivere. Innhentet data og målinger gjort på befaring og fra gjennomført kartlegging behandles av energirådgivere. Funnene presenteres i en forståelig rapport hvor de ulike tiltakene sees i et kost/nytte-perspektiv med bakgrunn i et lavt, medium og høyt prisscenario på strøm.

Energimerking og energiattest: Med strømprisene vi ser i dag og stadig nye krav fra banker og myndigheter vil et oppdatert energimerke gjøre seg enda mer gjeldene. Leiemarkedet fremover vil preges av hvilken energikarakter bygget har. Leietakere vil være mer opptatt av bygget energimerke da det vil fortelle de noe om driftskostnadene av å leie lokalene sett i sammenheng med energikostnad og – forbruk.

Klimaregnskap og prosjektklimaregnskap: Med økende fokus på miljø og klima, står mange virksomheter overfor krav om å dokumentere sin miljøpåvirkning. Å ha et klart klimaregnskap (eller miljøregnskap) er ikke bare en måte å overholde disse kravene på; det gir deg også en mulighet til å definere og jobbe mot konkrete bærekraftsmål. Regnskapet spiller en avgjørende rolle i bærekraftsrapportering, tilbyr et måleverktøy for kontinuerlig forbedring, og er et kraftfullt middel for å vise frem dine fremskritt.

Åpenhetsloven: Åpenhetsloven sikrer virksomheters åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er essensielt for virksomheter å ikke bare forstå interne forhold, men også hele leverandørkjeden og forretningspartnerskap. Med omfattende kartlegging som kreves, er det viktig å handle proaktivt,
et arbeid Energihuset kan bistå deg med.

Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn tilbyr et omfattende digitalt styringsverktøy designet for å veilede virksomheter i deres forpliktelse til bærekraft og miljøforbedring. Kjernen i Energihusets tilnærming er miljøledelsessystemet, hvor sertifiserte virksomheter får gratis digital tilgang via Miljøfyrtårnportalen. Styringsverktøy benytter en firetrinns prosess: planlegging, utførelse, kontroll og korrigering av miljøtiltak. Når fulgt konsekvent, fører denne metoden virksomheter oppover i en progressiv “grønn spiral”.

Klimafokus også i eget hus

Energihusets skarpe klimafokus omfatter også deres egen drift. Selskapet er Miljøfyrtårn, benytter elektriske biler og har innført en rekke energibesparende tiltak og rutiner – og er en klimapartner.

– Vi ble partner for ett års tid siden, fordi vi det ga oss tilgang til et stort nettverk av bedrifter hvor alle er opptatt av klimaet. Det er alltid nyttig og lærerikt å ta del i andres arbeid og tanker om bærekraft, samt at mange av partnerne er potensielle kunder av oss.

– Jeg merker også at jeg personlig blir farget av det jeg jobber med, og er nok også over gjennomsnittlig opptatt av klimautfordringene som privatperson.

Møt flere av våre partnere

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner