En del av løsningen – Akershus energi

Bærekraftsansvarlig Helene Moen i Akershus energi

100 år har Akershus energi produsert fornybar energi og vært en forutsetning for at også andre skal lykkes med grønn omstilling. Skal vi nå klimamålene må det “Mer kraft til folket!” uten at det går på bekostning av naturen sier Bærekraftsansvarlig Helene Moen i Akershus energi.

Hvordan kan Akershus energi bidra til å løse klimautfordringene? 

– Jeg føler egentlig at vi er ganske heldige! Ettersom vi er en produsent av fornybar energi, er vi også på veldig mange måter en forutsetning for det grønne skiftet. Så jeg tenker at det å fortsette å produsere fornybar kraft er vårt viktigste bidrag. Men fremover så blir det enda viktigere for oss å ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal bygge mer fornybar kraft, men vi må gjøre det på mest mulig skånsom måte og unngå store belastninger på naturen. For det viser seg jo at det med natur og klima er så tett koblet at det hjelper ikke om vi skal produsere mer fornybar energi hvis det har så stor påvirkning på biologisk mangfold og viktige naturområder at vinninga opp i spinninga.

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem? 

– Vi har valgt ut syv av bærekraftsmålene som vi skal ha et positivt bidrag til. Jeg begynte i stillingen som Bærekraftsansvarlig i Akershus Energi i november 2021, og mye av det jeg skal gjøre blir jo å materialisere disse bærekraftsmålene og forsøke å komme frem til gode og konkrete tiltak vi kan samles om fremover.  Vi har satt i gang en storstilt kartlegging av hele organisasjonen, hvor vi både ser på det gode arbeidet vi allerede gjør og hvordan vi kan forsterke det, og samtidig går inn i eventuelt nye tiltak som kan bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene. Jeg tror det er veldig viktig at vi gjør et godt forarbeide hvor vi er ute og snakker med våre ansatte om hvilke muligheter de ser for bærekraftsarbeidet. Gjennom å inkludere de ansatte tenker jeg det blir en bedre prosess! Som eksempel har vi hatt et fantastisk arbeid med HMS-løftet og det å jobbe systematisk med å få inn HMS i hele organisasjonen. Og nå føler jeg alle sitter helt klare og bare sier: Ok, la oss nå få til noe sammen på bærekraft!

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken? 

– Min tanke er det at å være med i slike typer samarbeidsnettverk er veldig nyttig for å kunne utveksle erfaringer på tvers. Vi er 80 ansatte, og det er helt åpenbart at vi ikke vet alt det lure som kan gjøres i vår bransje eller på tvers. Så vi er rett og slett med i Klimapartnere Viken for å kunne høste erfaringer fra andre, kunne dele egne, og finne ut av ting sammen. Det tror jeg er veldig nyttig!

Hvilke forventninger har dere til klimapartnerskapet? 

Gode faglige informasjons- og diskusjonsfora og muligheter for å møte andre som jobber med samme temaer, enten i samme bransje eller helt andre bransjer. Jeg kommer selv rett fra byggebransjen, og ser at det er mange synergieffekter og måter å jobbe på som kan adopteres av kraftbransjen, så jeg har veldig tro på samarbeid også på tvers av bransjer.

Hvilke tanker har du om fremtiden?  

– Altså, jeg er jo egentlig klimapessimist, kanskje mest fordi jeg opplever at det finnes så mange begrensninger i regelverk og systemer som gjør at arbeidet med spesielt klima og grønn omstilling ofte går for sakte! Men det gjør meg også veldig takknemlig å få jobbe i et selskap hvor jeg føler at jeg er en del av løsningen og at det er et stort engasjement for å bidra! Det gjør at jeg fortsatt har tro på at vi sammen kan løse klimakrisen.

Fakta om:

Klimapartnerkontakt: Helene Moen
Klimapartner siden 1. juni 2021
Antall ansatte: 80
Formål: Akershus Energi har i mange år vært en ren vannkraft-produsent. I dag er de et bredt sammensatt energiselskap som satser på alt innen fornybar energi. 

Les mer nettsidene til Akershus energi.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner