Med tanke for neste generasjon – Tyrifjord Golfklubb

Tyrifjord Golfklubb ligger på vakre Storøya i Hole kommune, og driftes av 900 medlemmer med daglig leder Anna Crawford i spissen. Klubben har som mål å tilgjengeliggjøre sporten for flest mulig, samtidig som de jobber for å ivareta naturen og det biologiske mangfoldet som finnes på øya.

For oss handler bærekraft om å planlegge for en grønnere fremtid, og benytte naturens egne måter til å ivareta naturen vi har rundt oss.

Anna Crawford, daglig leder ved Tyrifjord Golfklubb

Juniorer inspirerer bærekraftsarbeidet

Tyrifjord Golfklubb har satt seg mål om å være en «grønn golfklubb», og dette er også en av grunnene til at de ønsket å inngå partnerskap med Klimapartnere Viken.

–  For oss handler bærekraft om å planlegge for en grønnere fremtid, og benytte naturens egne måter til å ivareta naturen vi har rundt oss. Dette er vi godt i gang med, men vi ønsker hjelp til å måle effektene av det vi faktisk gjør, sier Crawford.

Nå skal golfklubben som en av de første i landet få på plass et eget klimaregnskap, og ifølge Crawford skyldes mye av denne utviklingen at klubben har fått en yngre medlemsbase.

– På kort tid har vi gått fra å ha rundt 30 til nærmere 130 junior medlemmer, og mange av disse er ikke bare opptatt av grønne løsninger – de har det som et krav. Det gir oss motivasjon til å tilrettelegge slik at også neste generasjon kan ha glede av naturen her på Storøya, sier Crawford.

Dugnadstimer gir grønne løsninger

Golfklubben som ligger tett på Tyrifjorden er opptatte av å benytte mer miljøvennlige løsninger når området skal vedlikeholdes. Blant annet sluttet de allerede i 2011 med sprøytemidler for å bekjempe sopp, og har investert i nytt vanningsanlegg for å redusere vannforbruket som skal på plass i løpet av høsten.

– Det er viktig å vite at Golfklubben vår driftes som en idrettsforening, og det er takket være de mange timene med frivillige dugnadstimer fra medlemmer og gjester at klubben kan fortsette å utvikles, forklarer Crawford.

Idrettsforeningen mottok nylig 250 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til å ivareta det biologiske mangfoldet gjennom å plante blomstereng rundt banen.

– Vi setter pris på muligheten til å kunne ivareta plantelivet på Storøya, forteller Crawford. Våre blomsterenger er et godt eksempel på hvordan miljøtiltak kan være vinn-vinn, fordi det både bidrar til naturlig drenering ved overvann, i tillegg til at vi bedre kan tilrettelegge for insekter og andre småkryp.

Blomsterengene er et viktig vinn-vinn tiltak for å ta vare på det biologiske mangfoldet, og bidra til naturlig drenering ved overvann.

Nå utforsker den engasjerte golfklubben mulighetene for å benytte grønne energiløsninger slik som solcelleanlegg til å drifte området, og ønsker også en miljøstasjon som besøkende kan benytte seg av.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner