Wanted: Norsk tareskog tilbake til opprinnelsen

Norsk tareskog er truet

Den blå skogen er fellesbetegnelsen på tareskog og sjøgress under havoverflaten. Det er kilden til livet i havet og for oss mennesker, og det lagrer CO2 på en svært effektiv måte. En stor del av Norges tareskog har forsvunnet de siste ti årene. Klimapartner GRID-Arendal er med i et nytt kompetansenettverk som vil øke kunnskapen om denne «regnskogen» under vann så den skal kunne vokse tilbake mot sin opprinnelige utbredelse.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Aust-Agder Fylkeskommune

Rapport om kraftutveksling overleveres til Sundtoft

Aust-Agder Fylkeskommune var med på etableringen av Klimapartnere i 2009 sammen med Arendal kommune og GRID-Arendal som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal. I 2010 ble Klimapartnere et eget prosjekt med fokus på hele Agder, og Aust-Agder fylkeskommune ble prosjekteier. Det er Hans Fløystad, rådgiver ved plan og samferdsel som presenterer ukas klimapartner. Han representerer 995 ansatte i fylkeskommunen, herav 786 ved de åtte videregående skolene i fylket.

 Les mer…

Utnytter spillvarme til oppvarming av bygg

Returkrafts søppelforbrenningsanlegg i Kristiansand

Spillvarme fra søppel og svovelsyre varmer opp 300 næringsbygg og 3000 leiligheter i Kristiansand. Kaldt vann fra 150 meter under overflaten i byfjorden kjøler ned sykehuset, Kilden og en rekke bygg i sentrum. Norsk Fjernvarme sier Klimapartner Agder Energi Varmes miljøsatsing er nytenkende og bidrar sterkt i utviklingen mot lavutslippssamfunnet.

 Les mer…

Caverion vant innovasjonspris for klimaløsning

Caverions Klimatak ventilasjonsløsning

Klimapartner Caverion har vunnet Undervisningsbygg og Bergen kommunes pris for innovative ventilasjonsløsninger i undervisnings- og helsebygg. De deler prisen på 200.000 kroner med Systemair. Oslo og Bergen kommune ønsket at markedet skulle komme med innovative løsninger for et bedre inneklima på skoler, sykehjem og i barnehager. Det var bakgrunnen for en innovasjonskonkurranse. En av forutsetningene var teknologi som møter kravene til passivstandarden.

 Les mer…

Sørlandshavner tidlig ute med landstrøm

Cruiseskip til kai forurenser

Cruiseskip bringer turister og penger til kystbyene våre. Og forurensning. Bergen har til tider hatt problemer med helsefarlige svovelrøykskyer fra eksosen til skipene mens de ligger til kai. Nå forskes det på miljøvennlige løsninger med hydrogen og strøm. I Arendal tilbyr havnevesenet allerede landstrøm til mindre skip som ligger til kai, og i Kristiansand kobler Superspeed seg til høyspentstrøm når det ikke seiler.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Arkitekt Bengt G. Michalsen AS

BGM Arkitekter på befaring i et hus under oppføring

BGM Arkitekter ble etablert i 1989 av Bengt Gunnar Michalsen. På kontoret har de syv stillinger fordelt på arkitekter, ingeniører og teknikere. Arkitektkontoret påtar seg alle typer oppdrag innen bolig/fritidsbolig, næringsbygg, offentlige bygg, arealplanlegging og prosjektrådgiving. Siden 2006 har de spesialisert seg på energidesign og bygget lavenergihus, passivhus og nullenergihus. Dette har blitt deres varemerke.

 Les mer…

Ukas klimapartner: PurITy

Ukas klimapartner PurITy gruppebilde

PurITy IT er en leverandøruavhengig spesialist på ”grønn IT”. Bedriften som startet opp i Arendal i 2008 leverer rådgivning, analyse og løsninger mot bedrifters datarom som bidrar til mer miljøvennlig IT fra selskapet. PurITy har vunnet flere priser for sine løsninger, i 2013 ble de kåret til Gasellevinner for Aust-Agder. Selskapet har det siste året fått inn kunder som Elkjøp, NSB, Agresso og Norges Idrettsforbund.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Durapart i Arendal

Moltemyrskogen barnehage

Durapart AS er en av landets større arbeidsmarkedsbedrifter, og hovedformålet å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb samt sykmeldte tilbake i jobb. I rekordåret 2013 formidlet Durapart 178 personer til ny jobb. De har i dag rundt 140 ansatte fordelt på hovedkontoret på Krøgenes, avdelingskontor på Vinterkjær i Risør, Moltemyrskogen barnehage (bildet) og Esso Hisøy. Durapart har vært med i Klimapartnere siden starten i 2009, og det er kvalitetssjef Karl-Wiggo Jensen som presenterer denne ukas klimapartner.

 Les mer…

Klimapartnere Hordaland – lanserer første klimaregnskap

En engasjert og handlekraftig stemning preget toppledermøtet for lanseringen av første klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland.

En grønnere region

Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til en grønnere region. Dette skal vi oppnå sammen gjennom systematisk reduksjon av klimagassutslipp og ved å fremme grønn forretningsutvikling. Klimaregnskapet er en viktig milepæl og gjør at vi kan måle og styre innsatsen bedre, sier prosjektleder Helene Frimannslund

IMG_3173KN

Behovet for handling ble understreket da direktør Kjetil Smørås ønsket velkommen til flotte lokaler på Hotel Terminus, som noen knappe uker tidligere hadde blitt satt under vann etter de ekstreme nedbørsmengdene på Vestlandet (foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

Urovekkende data

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen kunne presentere oppsiktsvekkende tall fra en fersk rapport. Dagtemperaturen i Bergen har gått opp med 1,9 grader fra 1970. Det er viktig at alle nå gjør det de kan for å redusere klimagassutslippene. Klimaregnskap og Klimapartnere nettverket er gode virkemiddel for næringslivet i dette arbeidet, sier fylkesordføreren.

Helene, Tom Christer

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen la frem ferske resultat, her med prosjektleder Helene Frimannslund(foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

Vi er heldige som har med oss så dyktige fagmiljø og virksomheter som generøst deler av sin erfaring. God forankring og støtte i fra toppledelsen i virksomhetene er også utrolig viktig. Vi deler kunnskap for både å redusere risiko og se mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Virksomhetene har her gjort et kjempeløft med klimaregnskapet og det er nå vi virkelig kan sette i gang med det spennende arbeidet, sier prosjektleder Helene Frimannslund

IMG_3176KN

Ledelsen fra de private og offentlige partnervirksomhetene var godt representert (foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

IMG_3182K

Tom-Christer Nilsen i samtale med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

 Les mer…

Satser på norsk biodiesel og solenergi

Asko lastebil illustrasjonsbilde

Klimapartner Asko vil bidra i miljøarbeidet med mer biodiesel til lastebilene sine. Derfor foreslår de at Regjeringen innfører en avgiftsøkning på 2,2 prosent for vanlig bensin og diesel og en tilsvarende reduksjon i biodieselavgiften. I tillegg har Asko begynt å produsere egen strøm ved å legge 1.482 solcellepaneler på et av takene til lagerbygget i Vestby. Det mener de faller inn under enøktiltak som bør ha skattefradrag slik som de har i Sverige.

 Les mer…