Hvordan bli bedre på grønne innkjøp i Agder

Paneldebatt

Klimapartnere har som målsetting å bidra til et grønt skifte i regionen ved at medlemmene redusserer CO2-utslipp og utvikling av nye grønne varer og tjenester. For å belyse potensialet og utfordringer knyttet til grønne innkjøp ble det arrangert et lunsjmøte i Grimstad 6. oktober med Grimstad kommune som vertskap på vegne av Klimapartnere.

 Les mer…

Ukas klimapartner: GRID-Arendal

Ukas klimapartner: GRID-Arendal

Denne ukas klimapartner presenteres av Rannveig Nilsen i GRID-Arendal.
GRID-Arendal er et senter som samarbeider med UNEP, FNs Miljøprogram. Kontoret ble etablert som en stiftelse under og med støtte fra Miljøverndepartementet i 1989. Siden da har GRID-Arendal støttet UNEP med miljøinformasjon, kommunikasjon og kapasitetsbygging for bedre miljøforvaltning og for å motivere beslutningstagere til å handle.

Det er 34 ansatte hos GRID-Arendal og 7 konsulenter. De har vært med i Klimapartnere siden 2009. GRID-Arendal arbeider med globale prosjekter, men har en sterk lokal forankring. «Det er viktig at flere går sammen om klimaspørsmål, for å få til et grønt skifte», sier Rannveig.

 Les mer…

Purity leverer grønne bieffekter for miljøet

Bilde3 - Mikael og Kjell 2

Mikael Jansson, Teamleder Servere & Databaser i Norges Idrettsforbund og Kjell Rune Øyrås i Purity er enige om at ved å velge riktig løsning, med vekt på skreddersøm ut ifra virksomhetens behov, er det mye å spare! Ny teknologi har ofte en hyggelig grønn bieffekt, i form av lavere strømbruk og lenger levetid

Plassbehovet, strømforbruket og kostnadene forbundet med tradisjonell teknologi er ikke lenger bærekraftig i datarommet. Når IT-bransjen snakker om grønne løsninger, tenker man på løsninger med forbedret utnyttelse av energi, med minimal belastning på miljøet.

 Les mer…

Klimapartnere på Clinton Global Initiative

Pal W. Lorentzen styreleder i Norsk Klimastiftelse presenterte Klimapartnere konseptet under det årlige møtet til Clinton Global Initiative (CGI) i New York, som ble holdt 21.-24 september. Klimapartnere initiativet ble nylig godkjent som en offisiell CGI comittment. Dette er en annerkjennelse av en ny ide eller infallsvinkel på en større utfordring som kan oppskaleres og viderføres til andre. Formålet med godkjenningen og presentasjonen er at Klimapartnere metodikken kan inspirere nye aktører og regioner til samarbeid og til å ta i bruk metodikken.

 Les mer…

Miljøledelse 2014 – Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn!

Concept of a plant and a lot of golden coins isolated on white background

Klimapartnere ved Grimstad kommune arrangerte et nyttig møte vedr. grønne innkjøp i Agder tidligere denne uken, så vi følger opp med en invitasjon til en nasjonal miljøkonferanse. NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er 7. gang vi arrangerer denne konferansen, og vi forventer rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Sørlandet Sykehus HF

Ukas klimapartner: Sørlandet Sykehus HF

Vi presenterer med glede «Ukas klimapartner» denne uken; Sørlandet Sykehus HF.

På bilde: Fra venstre Per W. Torgersen, Ledelsens representant/Driftsdirektør, Knut-Kristian Aas Bjørnstad, Prosjektleder/Miljøansvarlig, Jan Roger Olsen, Administrerende direktør og Leif Kjørsvik, Eiendomssjef.

Knut-Kristian Aas Bjørnstad er prosjektleder for miljøsertifisering og forteller om SSHs engasjement i klimapartnere. De har vært medlem siden juli 2013. Totalt har Sørlandet Sykehus 7170 ansatte.

 Les mer…

Smånytt fra Klimapartnere i byggebransjen

arendalpolitibrg-max

Det er trangere tider for byggebransjen, noe som berører Klimapartnerne i det segmentet også. Samtidig er det en del aktivitet i bransjen. Asplan Viak opplever mye besøk til Powerhouse på Kjørbo. Kruse Smith og Caverion har fått hver sin store kontrakt på Agder, mens Skanska kutter 90 ansatte på Sørlandet.

 Les mer…

Folk kaster mer søppel og kildesorterer bedre

Agder Renovasjon Østerhus

Visste du at gjenbruksbutikken til Klimapartner Agder renovasjon omsetter for 2 millioner kroner i året av din søppel? Vi kaster stadig mer og finere søppel. Avfallsmottaket på Østerhus i Grimstad mottok 15.000 tonn søppel i 2013, hele 6.000 tonn mer enn året før. Så langt i 2014 har Grimstadfolk skrotet 7.000 tonn, og det er en økning fra rekordåret i fjor. Samtidig har vi blitt flinkere til å kildesortere søpla.

 Les mer…