Kraftutveksling med Europa mot 2050

tine-mottar-rapport-om-kraftutveksling-paa-arendalsuka

Under årets Arendalsuka ble innspillet «Kraftutveksling med Europa mot 2050″ overleverte klima- og miljøminister Tine Sundtoft av de to fylkesordførerene i Agder. Innspillet er laget av Adapt Consulting på oppdrag fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

 Les mer…

Ny FN-rapport om klimagassutslipp

Bilkø og DDPP rapport

The Deep decarbonization Pathways Project (DDPP) er et felles initiativ for å forstå hvordan enkeltland kan gjennomføre overgangen til en lavkarbonøkonomi, og vise hvordan verden kan møte internasjonalt vedtatte mål om å begrense økningen i global middeltemperatur til mindre enn 2°C.

 Les mer…

Konferansen «Kommunene og det grønne skiftet»

kommunene_og_det_grønne_tema

Klimapartnere – effektiv modell for grønt skifte på regionnivå

15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

 

Enhver region i Norge og Europa ønsker å redusere sine utslipp av klimagasser og utvikle grønne arbeidsplasser. Klimapartnere viser hvordan dette kan gjøres.

Klimapartnermodellen ble utviklet i Agder i 2009 som et samarbeidsprosjekt mellom Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal. Målet var å etablere et samarbeid med næringslivet som skulle bidra til at Aust-Agder skulle stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn – senere kalt det grønne skiftet.

Les mer her!

Link til PDF program

Link til påmelding

 Les mer…

Klimapartnere gratulerer Grid Arendal med 25-års jubileum!

Grid_image001

Klimapartnere gratulerer GRID-Arendal med 25-prs jubileet. GRID-Arendal ble etablert i 1989 som en norsk stiftelse av det norske Miljøverndepartementet og UNEP som svar på anbefalingene fra 1987 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i Rio de Janeiro. For å feire denne milepælen, vil GRID-Arendal reflektere over sine tidligere suksesser, og ser frem til å styrke sitt samarbeid med UNEP og andre samarbeidspartnere.Feiringen vil starte med en rekke seminarer og workshops i løpet av 14 til 15 august 2014 med fokus på temaet kalde regioner – Hot Topics: Innganger fra Arendal til en bærekraftig utvikling mål «(se lenke nedenfor til hele programmet).

 Les mer…