Satser på norsk biodiesel og solenergi

Asko lastebil illustrasjonsbilde

Klimapartner Asko vil bidra i miljøarbeidet med mer biodiesel til lastebilene sine. Derfor foreslår de at Regjeringen innfører en avgiftsøkning på 2,2 prosent for vanlig bensin og diesel og en tilsvarende reduksjon i biodieselavgiften. I tillegg har Asko begynt å produsere egen strøm ved å legge 1.482 solcellepaneler på et av takene til lagerbygget i Vestby. Det mener de faller inn under enøktiltak som bør ha skattefradrag slik som de har i Sverige.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Husbanken

Ukas klimapartner: Husbanken, miljøfyrtårn sertifisert 14.november 2014

Anne Skjævestad er rådgiver i Husbanken og presenterer denne uken Husbanken som ukas klimapartner. De har vært med i klimapartnere siden 2009, og er 15 ansatte på kontoret i Arendal, som er hovedkontoret i region sør i Husbanken. Resten av regionkontoret sitter i Drammen.

Fredag 14.november ble Husbanken miljøfyrtårn sertifisert og diplom ble overrukket av ordfører Einar Halvorsen og miljørådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune. Gratulerer til Husbanken!

 Les mer…

Hvordan bli bedre på grønne innkjøp i Agder

Paneldebatt

Klimapartnere har som målsetting å bidra til et grønt skifte i regionen ved at medlemmene redusserer CO2-utslipp og utvikling av nye grønne varer og tjenester. For å belyse potensialet og utfordringer knyttet til grønne innkjøp ble det arrangert et lunsjmøte i Grimstad 6. oktober med Grimstad kommune som vertskap på vegne av Klimapartnere.

 Les mer…

Ukas klimapartner: GRID-Arendal

Ukas klimapartner: GRID-Arendal

Denne ukas klimapartner presenteres av Rannveig Nilsen i GRID-Arendal.
GRID-Arendal er et senter som samarbeider med UNEP, FNs Miljøprogram. Kontoret ble etablert som en stiftelse under og med støtte fra Miljøverndepartementet i 1989. Siden da har GRID-Arendal støttet UNEP med miljøinformasjon, kommunikasjon og kapasitetsbygging for bedre miljøforvaltning og for å motivere beslutningstagere til å handle.

Det er 34 ansatte hos GRID-Arendal og 7 konsulenter. De har vært med i Klimapartnere siden 2009. GRID-Arendal arbeider med globale prosjekter, men har en sterk lokal forankring. «Det er viktig at flere går sammen om klimaspørsmål, for å få til et grønt skifte», sier Rannveig.

 Les mer…

Purity leverer grønne bieffekter for miljøet

Bilde3 - Mikael og Kjell 2

Mikael Jansson, Teamleder Servere & Databaser i Norges Idrettsforbund og Kjell Rune Øyrås i Purity er enige om at ved å velge riktig løsning, med vekt på skreddersøm ut ifra virksomhetens behov, er det mye å spare! Ny teknologi har ofte en hyggelig grønn bieffekt, i form av lavere strømbruk og lenger levetid

Plassbehovet, strømforbruket og kostnadene forbundet med tradisjonell teknologi er ikke lenger bærekraftig i datarommet. Når IT-bransjen snakker om grønne løsninger, tenker man på løsninger med forbedret utnyttelse av energi, med minimal belastning på miljøet.

 Les mer…

Klimapartnere på Clinton Global Initiative

Pal W. Lorentzen styreleder i Norsk Klimastiftelse presenterte Klimapartnere konseptet under det årlige møtet til Clinton Global Initiative (CGI) i New York, som ble holdt 21.-24 september. Klimapartnere initiativet ble nylig godkjent som en offisiell CGI comittment. Dette er en annerkjennelse av en ny ide eller infallsvinkel på en større utfordring som kan oppskaleres og viderføres til andre. Formålet med godkjenningen og presentasjonen er at Klimapartnere metodikken kan inspirere nye aktører og regioner til samarbeid og til å ta i bruk metodikken.

 Les mer…

Miljøledelse 2014 – Grønne innkjøp gir konkurransefortrinn!

Concept of a plant and a lot of golden coins isolated on white background

Klimapartnere ved Grimstad kommune arrangerte et nyttig møte vedr. grønne innkjøp i Agder tidligere denne uken, så vi følger opp med en invitasjon til en nasjonal miljøkonferanse. NHO, Standard Norge, Oslo kommune, Stiftelsen Miljøfyrtårn og SIMPLI inviterer til nasjonal miljøkonferanse 25. november 2014. Årets tema er Bærekraftige innkjøp. Det er 7. gang vi arrangerer denne konferansen, og vi forventer rundt 200 deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 Les mer…