Ukas klimapartner: Durapart i Arendal

Moltemyrskogen barnehage

Durapart AS er en av landets større arbeidsmarkedsbedrifter, og hovedformålet å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb samt sykmeldte tilbake i jobb. I rekordåret 2013 formidlet Durapart 178 personer til ny jobb. De har i dag rundt 140 ansatte fordelt på hovedkontoret på Krøgenes, avdelingskontor på Vinterkjær i Risør, Moltemyrskogen barnehage (bildet) og Esso Hisøy. Durapart har vært med i Klimapartnere siden starten i 2009, og det er kvalitetssjef Karl-Wiggo Jensen som presenterer denne ukas klimapartner.

 Les mer…

Klimapartnere Hordaland – lanserer første klimaregnskap

En engasjert og handlekraftig stemning preget toppledermøtet for lanseringen av første klimaregnskap for Klimapartnere Hordaland.

En grønnere region

Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til en grønnere region. Dette skal vi oppnå sammen gjennom systematisk reduksjon av klimagassutslipp og ved å fremme grønn forretningsutvikling. Klimaregnskapet er en viktig milepæl og gjør at vi kan måle og styre innsatsen bedre, sier prosjektleder Helene Frimannslund

IMG_3173KN

Behovet for handling ble understreket da direktør Kjetil Smørås ønsket velkommen til flotte lokaler på Hotel Terminus, som noen knappe uker tidligere hadde blitt satt under vann etter de ekstreme nedbørsmengdene på Vestlandet (foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

Urovekkende data

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen kunne presentere oppsiktsvekkende tall fra en fersk rapport. Dagtemperaturen i Bergen har gått opp med 1,9 grader fra 1970. Det er viktig at alle nå gjør det de kan for å redusere klimagassutslippene. Klimaregnskap og Klimapartnere nettverket er gode virkemiddel for næringslivet i dette arbeidet, sier fylkesordføreren.

Helene, Tom Christer

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen la frem ferske resultat, her med prosjektleder Helene Frimannslund(foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

Vi er heldige som har med oss så dyktige fagmiljø og virksomheter som generøst deler av sin erfaring. God forankring og støtte i fra toppledelsen i virksomhetene er også utrolig viktig. Vi deler kunnskap for både å redusere risiko og se mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Virksomhetene har her gjort et kjempeløft med klimaregnskapet og det er nå vi virkelig kan sette i gang med det spennende arbeidet, sier prosjektleder Helene Frimannslund

IMG_3176KN

Ledelsen fra de private og offentlige partnervirksomhetene var godt representert (foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

IMG_3182K

Tom-Christer Nilsen i samtale med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (foto: Bjarte Brask Eriksen)

 

 Les mer…

Satser på norsk biodiesel og solenergi

Asko lastebil illustrasjonsbilde

Klimapartner Asko vil bidra i miljøarbeidet med mer biodiesel til lastebilene sine. Derfor foreslår de at Regjeringen innfører en avgiftsøkning på 2,2 prosent for vanlig bensin og diesel og en tilsvarende reduksjon i biodieselavgiften. I tillegg har Asko begynt å produsere egen strøm ved å legge 1.482 solcellepaneler på et av takene til lagerbygget i Vestby. Det mener de faller inn under enøktiltak som bør ha skattefradrag slik som de har i Sverige.

 Les mer…

Ukas klimapartner: Husbanken

Ukas klimapartner: Husbanken, miljøfyrtårn sertifisert 14.november 2014

Anne Skjævestad er rådgiver i Husbanken og presenterer denne uken Husbanken som ukas klimapartner. De har vært med i klimapartnere siden 2009, og er 15 ansatte på kontoret i Arendal, som er hovedkontoret i region sør i Husbanken. Resten av regionkontoret sitter i Drammen.

Fredag 14.november ble Husbanken miljøfyrtårn sertifisert og diplom ble overrukket av ordfører Einar Halvorsen og miljørådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune. Gratulerer til Husbanken!

 Les mer…

Hvordan bli bedre på grønne innkjøp i Agder

Paneldebatt

Klimapartnere har som målsetting å bidra til et grønt skifte i regionen ved at medlemmene redusserer CO2-utslipp og utvikling av nye grønne varer og tjenester. For å belyse potensialet og utfordringer knyttet til grønne innkjøp ble det arrangert et lunsjmøte i Grimstad 6. oktober med Grimstad kommune som vertskap på vegne av Klimapartnere.

 Les mer…

Ukas klimapartner: GRID-Arendal

Ukas klimapartner: GRID-Arendal

Denne ukas klimapartner presenteres av Rannveig Nilsen i GRID-Arendal.
GRID-Arendal er et senter som samarbeider med UNEP, FNs Miljøprogram. Kontoret ble etablert som en stiftelse under og med støtte fra Miljøverndepartementet i 1989. Siden da har GRID-Arendal støttet UNEP med miljøinformasjon, kommunikasjon og kapasitetsbygging for bedre miljøforvaltning og for å motivere beslutningstagere til å handle.

Det er 34 ansatte hos GRID-Arendal og 7 konsulenter. De har vært med i Klimapartnere siden 2009. GRID-Arendal arbeider med globale prosjekter, men har en sterk lokal forankring. «Det er viktig at flere går sammen om klimaspørsmål, for å få til et grønt skifte», sier Rannveig.

 Les mer…

Purity leverer grønne bieffekter for miljøet

Bilde3 - Mikael og Kjell 2

Mikael Jansson, Teamleder Servere & Databaser i Norges Idrettsforbund og Kjell Rune Øyrås i Purity er enige om at ved å velge riktig løsning, med vekt på skreddersøm ut ifra virksomhetens behov, er det mye å spare! Ny teknologi har ofte en hyggelig grønn bieffekt, i form av lavere strømbruk og lenger levetid

Plassbehovet, strømforbruket og kostnadene forbundet med tradisjonell teknologi er ikke lenger bærekraftig i datarommet. Når IT-bransjen snakker om grønne løsninger, tenker man på løsninger med forbedret utnyttelse av energi, med minimal belastning på miljøet.

 Les mer…