Skanskaprosjekt forbilde for Husbanken

Skanska Finstad Park

Finstad Park i Ski blir forbildeprosjekt i Husbanken. Årsaken er Klimapartner Skanskas høye ambisjoner innenfor energibruk og universell utforming. Samtidig melder Husbanken som også er Klimapartner, at Svanemerkede boliger nå har status som forbildeprosjekter, og er dermed høyere prioritert til å få Husbankens grunnlån enn vanlige, nøkterne boliger.

 Les mer…

DNB sikter mot «very good» sertifikat

Erlend Simonsen er teknisk direktør i DNB Næringseiendom. Foto: Byggfakta

Klimapartner DNB skal energieffektivisere bygningsmassen sin på 1,2 millioner kvadratmeter. Målet er å bli sertifisert som «very good» etter BREEAM-standarden. Nøklene ligger i en grundig analyse, innføre tiltak som gir størst gevinst og energioppfølging i driftsfasen i etterkant. Fram til 2017 skal DNB investere 230 millioner kroner for å redusere energiforbruket med 20 prosent.

 Les mer…

Engasjert miljømisjonær fikk miljøpris

Cornelis miljøprisvinner 2014 crop

Som en markering av verdens miljødag 5. juni ble Cornelis Verkerk (t.h.) tildelt Kristiansand kommunes miljøpris 2014. Han fikk prisen for sitt arbeid med å utvikle Gurines Hage på Hamresanden, et av de største energivennlige boligprosjektene i sitt slag i Norge, og for å påvirke andre til å bygge miljøvennlig. Prisen på 10.000 kr skal gå til flere miljøtiltak for beboerne.

 Les mer…

Klimapartnere Hordaland lansert!

Klimapartnere_741x250

4. juni var det offisiell lansering av Klimapartnere Hordaland
-Norges største offentlig-private nettverk for systematisk klimaarbeid

Byrådsleder i Bergen, Ragnhild Stolt-Nielsen sa i åpningstalen at klimasaken er en av de viktigste politiske sakene i vår tid.  Hun påpekte videre at mens klimaspørsmålet angår hele kloden, er det lokalt vi kan gjøre den største forskjellen.

 Les mer…

Energirehabilitering fikk ministerens oppmerksomhet

Sundtoft taler utenfor Stjernehus crop

Klimapartner Kruse Smith rehabiliterer og energieffektiviserer gamle trekkfulle boligblokker på Sørlandet. Tidligere har entreprenøren halvert energibehovet i 54 leiligheter i Øvre Kongsgård, og nå er det de 60 leilighetene i Stjernehus borettslag som rehabiliteres. Det har fanget klima- og miljøminister Tine Sundtofts oppmerksomhet. Fredag 23. mai kom statsråden på befaring til Tinnheia.

 Les mer…

Trebiennalen 2014: Utvikling og bevaring av de historiske sørlandsbyene

Grimstad sentrumsgate crop

Mandag 17. september går den femte Trebiennalen konferansen av stabelen, denne gangen i nye Buen kulturhus i Mandal. Tema blir hvordan styrke særpreget og bidra til utvikling og aktivitet i de historiske sørlandsbyene. Hovedtalere er landskapsarkitekt Rainer Stange og Lisbeth Iversen som var byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen fra 2003 til 2011.

 Les mer…

Bruker mindre energi enn ventet

Sam Eyde vgs crop

Et tett bygg og god varmegjenvinning er hovedårsakene til at Sam Eyde videregående skole i Arendal med sine 26.000 kvm har et årlig energiforbruk på under 100 kWt/m2. Det er enorme luftmengder i et så stort skolebygg, og gjenvinning av varme har dermed vært et like viktig fokusområde som tetting og fornybare energikilder. –Vi fyrer lite og billig, sier prosjektleder Henning Weid hos Klimapartner Aust-Agder fylkeskommune.

 Les mer…

Rådhuskvartalet forener framtid og fortid på en miljøvennlig måte

Rådhuskvartalet KRS m tårn crop

Pilotprosjektet midt i Kristiansand sentrum har halvert klimagassutslippet for energi, transport og materialbruk sett under ett. Den ærverdige teglfasaden og det gamle branntårnet skjuler nå et moderne og klimasmart kontormiljø. Rådhuskvartalet kom dessuten til finalen i den prestisjetunge Byggeskikkprisen for 2014.

 Les mer…

Vil miljøsertifisere alle kommuner

Erna Solberg

Høyres landsmøte har vedtatt en lang rekke innskjerpelser i miljøsektoren. De ønsker blant annet at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2019. -Dette er et veldig gledelig signal fra regjeringspartiet. Nå håper vi landets kommuner mobiliserer for å miljøsertifisere egne virksomheter, sier Miljøfyrtårnlederen i en kommentar.

 Les mer…