Kom i gang med Miljøfyrtårn sertifisering!

Bergelandsgata 30
28. november 2023
10:00-12:00

Et veikart fra start til sertifisering

Vår partner Sparringspartneren heier på grønn omstilling hos både små og mellomstore virksomheter. De er godkjente miljøfyrtårnkonsulenter, og dette arrangementet er ment som inspirasjon til bedrifter som allerede er i gang med sertifiserings arbeidet, men også til de som vurderer oppstart.

Program

Hvem, hva hvor og hvorfor? Hva betyr det egentlig å være miljøfyrtårnsertifisert? 

Konkret gjennomgang av kriterier og eksempler av tilhørende maler. Gå gjennom bruk av verktøyet vesentlig.no og tilhørende kriterier.

Gjennomgang av miljøfyrtårnportalen og tilhørende styringsverktøy.

Vi ser på krav til årlig rapportering og hvordan bruke klimaregnskapet som genereres ved rapportering

Det serveres enkel lunsj, meld inn eventuelle allergier i påmeldingen.

Informasjon og påmelding

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner