Finn.no for stein og masser

Jon Østby

Porfyr ble startet på initiativ fra Bærum kommune, og er en digital markedsplass for kjøp og salg av ombruksmasser. Målet er en plattform som bidrar til sirkulærøkonomien med effektiv ressursutnyttelse av det mange ser på som avfall.

Vår løsning involverer alt fra byggherrer til transportører, og i Klimapartnere finner vi et nettverk som både har en regional forankring og et bredt utvalg av partnere.

Jon Østby, konstituert daglig leder i Porfyr

Smart gjenbruk av masser

Porfyr ble startet gjennom et initiativ fra Bærum ressursbank som fikk i oppdrag å finne en god løsning på massehåndtering i Bærum kommune og regionene rundt. Som en del av dette arbeidet var ressursbanken med på en rapport i samarbeid med Miljødirektoratet og flere aktører: «Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset».

I rapporten fremheves fem hovedutfordringer for å få til en mer sirkulær håndtering av masser. Blant disse nevnes det at manglende oversikt over tilgjengelige ombruksmasser og markedet for dette er en stor utfordring som gjør det vanskelig for aktører å få omsetning for massene.

– Som en løsning på denne situasjonen ble det satt i gang et innovasjonspartnerskap mellom Bærum kommune, Norconsult Digital og Norsk Gjenvinning m3. Et halvt år etter med utvikling og testing fra 22 pilotbrukere i bransjen var prototypen klar, forteller Østby.

Porfyr.no lanseres under Arendalsuka 2024, men du kan prøve markedsplassen gratis frem til 1. oktober.

Fra byggherrer til transportører

Verdikjeden for massehåndtering har i dag et stort fotavtrykk, og mye av dette skyldes til dels manuell og ineffektiv håndtering.

– I dag benytter man seg gjerne av bekjentskaper og ringer rundt for å finne noen med behov for massene eller egnet deponi. Da har man ikke det fulle bildet, og ender ofte ikke opp med den mest effektive løsningen både med tanke på miljø, klima og økonomi, forklarer Østby.

Han forteller videre at målet med Porfyr nettopp er å forenkle og erstatte de eksisterende prosessene, og samle hele verdikjeden på en felles nasjonal plattform.

– Jeg pleier ofte å si at vi utvikler et bransjeendringsverktøy, påpeker Østby. Ved at hele verdikjeden fra byggherre til transportør har tilgang til markedsplassen kan man både føle seg trygge på massen man mottar selv, og at overskuddsmassene ikke havner på avveie.

Foto: Morten Falch Sortland/Getty Images

Klimagevinst for brukerne

Det å hente ut masser til bygg- og anleggsprosjekter kan innebære store naturinngrep. Derfor er det viktig at vi er bevisste på hvordan vi kan forlenge levetiden på massene og få til mest mulig ombruk og minst mulig deponi, sier Østby.

– I tillegg til mer effektiv utnyttelse av ressursene, bidrar plattformen til at man får oversikt over hvilke masser som er tilgjengelige i nærheten av deg. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transport av massene når man gjør avtaler mer lokalt.

Porfyr.no lanseres offisielt under Arendalsuka 2024, men du kan prøve deres betaversjon gratis frem til 1. oktober 2024.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner