Fra jord til bord -Alimenta

Daglig leder i Alimenta

Alimenta har gått fra å drive med handelsvarer til aktiv lagervirksomhet og produktutvikling for sine kunder. Selskapet selger råvarer og ingredienser til næringsmiddelindustrien slik som tørrvarer, krydder, og stivelse. På kundelisten finner man alt i fra små lokale aktører til de største matvareprodusentene.

Vi ønsker å benytte oss av Klimapartnere-nettverket til å heve kompetansen internt, og hente idéer og inspirasjon fra andre partnere.

Morten Andersen, daglig leder i Alimenta

Investerer i bærekraft

I 2019 flyttet Alimenta inn i et nytt BREEAM-sertifisert bygg, og denne sommeren skal det installeres 3 000 kvm med solceller på taket som vil dekke energiforbruket til kjøling av lageret på sommeren. Ifølge daglig leder Morten Andersen har selskapet alltid vært fokuserte på å investere i egen virksomhet.

– Vi er opptatte av å investere i egen virksomhet, og her kommer også dette med bærekraft inn. Flere og flere av våre kunder begynner å sette krav til oss i forbindelse med bærekraft, og i tillegg ønsker vi å ta ansvar for vår del av verdikjeden. Vi pleier å si at det er viktig å tenke fra jord til bord, forklarer Andersen.

Lab for produktutvikling
Bilde fra Alimenta sitt laboratoriet for produktutvikling.

I takt med klimaendringene ser Alimenta også at det vil komme endringer i tilgang på råvarer og folks forbruksmønster.

– Forbruket er i kjernen av dette med bærekraft og klima. Skal det virkelig monne så må vi få ned forbruket i verden. Akkurat dette er en viktig balansegang for oss som er en kommersiell aktør. Nettopp å ha to tanker i hodet samtidig, forklarer Anderesen.

Fokus på verdikjeden

Alimenta har kommet godt i gang med sin bærekraftstrategi. Her har de blant annet valgt ut de bærekraftsmålene som er mest relevante, og knyttet konkrete mål for virksomheten opp mot disse.

– Det er viktig for oss å jobbe med hele verdikjeden. Klimaregnskapet bidrar til å gi oss oversikt over hvor fotavtrykket vårt er størst, men så har vi også en del arbeid innenfor sosial bærekraft og åpenhetsloven, sier Andersen.

Alimenta kjøper inn råvarer fra hele verden, og ifølge Andersen er det derfor viktig å inkludere klimaspørsmål i leverandør- og produktvurderinger.

– Et av våre arbeidsområder er å være bevisste på leverandørene vi benytter, og hvilke krav vi stiller til disse. For eksempel kan det handle om hvordan minimere transport av våre produkter gjennom å se på frekvens av levering og mulighet for fossilfri transport.

Ulike krydder
Ulike krydderprøver fra Alimentas produktutvikling.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner