I Klimapartnere Vestland jobber pådrivere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia i fellesskap for å nå målet om netto nullutslipp. Gjennom å dele grønne løsninger, kunnskap og erfaring inspirerer vi til handling – nå.

Mer om oss:

Møte våre partnere

Vi er til sammen 81 klimapartnere i Vestland. Her får du et innblikk i hvem de er, hvordan de jobber og hva det betyr å være partner.

Arrangementer i Vestland

Flere arrangementer

Grønne løsninger fra Vestland

Flere grønne løsninger

Nyheter fra Klimapartnere Vestland

Flere nyheter

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner