Avspark for Klimaregnskapet for 2018

 

Mer enn 30 klimapartnere kom til frokostmøte om klimaregnskapet på Media City Bergen. Amalie Gøperød fra Cemasys holdt en nyttig introduksjon for nye partnere, med begrep og rutiner for rapportering i regnskapet. Deretter var det innlegg om alt fra klimanøytralitet, kvoter, og reduksjon av reiser og avfall.

 Les mer…

Toppledermøte Klimapartnere Vestland

Omstillingen til et grønnere næringsliv har aldri gått raskere. Og skal vi tro Klima og miljøministeren så vil regjeringen legge opp til at dette skal skje i enda større tempo. Byene må ligge i front og vise hvordan dette kan løses: Byvekstavtaler, fossilfri transport, grønn skipsfart og landstrøm, hydrogen, vindkraft til havs, forsterking av internasjonal fornybar energi og fossilfrie byggeplasser. Ekspemplene på at næringslivet er med og drar er mange ifølge Ola Elvestuen.

 Les mer…

Energi i bygg – frokostmøte i Bergen

Å dele gode erfaringer og løfte frem klimavennlige muligheter er selve kjernen i Klimapartnere. På frokostmøte som ble avholdt hos Sweco på Fantoft i Bergen var det mange eksempler på effektive og sammensatte energiløsninger. Spennende case ble presentert av Angarde, Sweco, Statsbygg og TAG arkitekter med eksempel på solfangere, batterilagring og styring, gjenbruk av Nissan Leaf batterier, termisk energilagring, grønne tak og Bergens kanskje første vindmølle i bynært område. (Presentasjonene ligger vedlagt på denne siden).

Haltenbanken er ny Klimapartner og vi ønsker Elise Sæle Dahle og resten av bedriften hjertelig velkommen!

Fra Helse Bergen kom sykehusgartner Olaf Olafsson som har ansvar for takhagen på Haukeland Sykehus og vi fikk et fint innblikk i hva grønne omgivelser har å si for pasienter, pårørende og ansatte.

På slutten av møtet inviterte Asplan Viak til møte den 16.januar 2019 om Grønn omstilling i byggebransjen . Sjekk vedlagt invitasjon. Asplan Viak inviterer dere alle!

INVITASJON Grønn omstilling i byggebransjen

Takk for godt godt oppmøte og super bevertning fra Sweco med kjøleskapsgrøt og vegetar wraps.

 

 

 

Presentasjoner:

Spelhaugen – en grønn bydel – ved Bente Haugsdal daglig leder Angarde

Energilagring Sweco ved Asbjørn Stoveland Sweco

Energisentral Bergen fengsel ved Roald Sjursæther, eiendomsforvalter Statsbygg

Grønne tak – TAG arkitekter ved Merete Gunnes, landskapsarkitekt

 Les mer…

Frokostmøte Grønne innkjøp

Klimapartnere holdt sitt andre møte denne høsten med tema Grønne innkjøp. Det var god oppslutning og mange gode innlegg! Under bildene er alle presentasjonene vedlagt.

Oppsummering fra møte vil bli sendt til medlemmene.

 

Fjordkraft presentasjon frokostmøte Klimapartnere 16.okt.2018

Løvaas Maskin AS presentasjon frokostmøte Klimapartnere 16.okt.2018

Miljøfyrtårn presentasjon frokostmøte Klimapartnere 16.okt.20181080p

Hordaland Fylkeskommune presentasjon frokostmøte Klimapartnere 16.okt.2018

Norengros – presentasjon frokostmøte Klimapartnere 16.okt.

 Les mer…

Høsten er i gang for Klimapartnere Hordaland!

Vårt første frokostmøte gikk av stabelen på Bergen Lufthavn fredag 7.sept. Møtet ble arrangert i samarbeid med Avinor i forbindelse med en eksklusiv innvielse av biotankanlegg og hurtigladestasjon inne på lufthavnen. Møtet var godt besøkt og vi fikk høre flere gode innlegg om Klimaregnskapet 2017.

 Les mer…

Klima- Energi og Miljøplan i Os

Arbeidet med Klima- Energi- og Miljøplan (KLEM) i Os er i gang for fullt. I august var ei rekke leiarar og tilsette frå alle etatane samla på Rådhuset for å diskutere tiltak som bør gjerast for at Os skal bidra i arbeidet med å redusere CO2-utslepp, skape eit betre miljø og førebu kommunen på klimaendringane. I starten av møtet gjekk konsulenten frå Asplan Viak gjennom klimarekneskapet som mellom anna er utarbeida ved bruk av klimakostverktøyet. Blant anna såg ein at vedlikehald av bygg og infrastruktur er ei viktig utsleppskjelde når det gjeld utslepp frå kommunen si eiga verksemd. Om ein ser på geografiske utslepp som skjer inn anfor kommunegrensa så er vegtrafikk og ferjetransport blant dei største utsleppskjeldene.

På møtet var det god stemning og veldig høgt engasjement! Dei ulike etatane overgår nesten kvarandre i målretta og ambisiøse tiltak. Dette inngår i ei trend, både i kommunar, fylkeskommunar og bedrifter, der det nærast går sport i å prestere høgt på klimafronten. På møtet i Os kom det fram over 100 forslag til tiltak, som gjeld alt frå klimasmarte bygg til å erstatte gummigranulat på kunstgrasbanar. Arbeidet framover vil bestå i å sortere tiltaka og prioritere dei i forhold til kor stor effekt dei gir og kor omfattande arbeidet blir. Det skal også utarbeidast mål og strategiar i planen. Det blir spennande å sjå korleis planen blir til slutt, og korleis dette verktøyet blir brukt og følgt opp i åra framover!

Tekst: Steinar Onarheim, planleggjar Asplan Viak, 10.sept.2018

Nokon av deltakarane på worskhop i Os kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimautslepp fordelt på etatar og ulike utsleppskjelder. Kjelde: www.klimakost.no

 Les mer…

Arendalsuka 2018

Tusen takk til alle som var med å sette fokus på bærekraft og klima under hele 7 Klimapartnere- arrangement under årets Arendaluke:

«Electric City Agder», «Fra matsvinn til matvinn», «Veien til utslippsfri nyttetransport»,»Green Social Club», «Det norske kraftmarkedet – på terskelen til store endringer «,»Inkluderende byer, naive drømmer eller et faktisk skifte?», «Grønt og lønnsomt – nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet»

 Les mer…

Sommarhelsing frå Klimapartnere Hordaland

Kjære Klimapartnere og samarbeidspartnarar!

Vi ønskar dykk alle ein strålande sommar med god tid til å lade batteria!

Klikk her for våre vesle sommarhelsing vi håpar de får sjansen til å ta ein kikk på i solveggen!Undertegnande har permisjon frå september til juni 2019, for ei lenger reise saman med familien (følg oss gjerne på “
Futurelust” på Facebook). Eg vil forsatt arbeide med nasjonal regionsstøtte for Klimapartnere, medan Anne-Kathrine Torvund i perioden vil være stedfortreder og leie nettverket i Hordaland med stødig hand!

Anne- Kathrine kan de nå på:
E-post: Akt@nullklimastiftelsen.no
Tel: + 47 481 87 721
Les gjerne meir om henne her.

Saman har vi utarbeida eit spanande årshjul, som vi trur de vil like og som de vil få meir informasjon om rett over sommaren frå henne.

Det blir rart å reise frå “Klimapartnere- babyen”, men eg gler meg desto meir til å kome attende til alt det spanande de vil ha fått til på 10 mnd.! Tusen takk for fantastiske 4,5 år så langt, der de har imponert stort!
Eg gler meg veldig til fortsettelsen!

Beste helsing og god sommar!

Helene Frihammer

 Les mer…

Klimaregnskapet Hordaland er klart!

Klimaregnskap Hordaland 2017

Enda en gang har våre partnere gjennom iherdig arbeid levert et flott regnskap for 2017! Klimaregnskapet er nettverkets viktigste verktøy for mer treffsikker reduksjon av klimagassutslipp og grønn samfunns- og næringsutvikling. Stadig flere av våre partnere rapporterer på at de vinner anbud og anskaffelser på å være grønne og tilby grønne produkt og tjenester!

Uten klimaregnskap er det vanskelig å måle, identifisere og iverksette tiltak for å redusere egne utslipp. Vi oppfordrer alle våre partnere til å bruke rapporteringen aktivt til å systematisere mulige kostnadskutt og identifisere nye tjenesteområder, bygge medarbeidertilfredshet, styrke omdømme og etablere langsiktig konkurransekraft.

Litt om årets nøkkeltall

Bergen kommune har mål om å bli «Norges grønneste by» og Fossilfri innen 2030 (fossilfri transport og fossilfri energi i egne bygg). Da skal fossile utslipp fra landbasert trafikk og oppvarming av bygg være fjernet, havnen skal være elektrifisert og man har fossilfri avfallsforbrenning. Dette er et ambisiøst og tydelig mål! Vi har derfor utfordret alle våre Klimapartnere om å sette seg mål om fossilfri virksomhet i god tid innen 2030.

Seks av våre partnere er nå fossilfri og 20 har satt seg mål i takt med Bergen kommune å bl fossilfri innen 2030. Med unntak av prosessutslipp, reduseres alle direkte utslipp i høyt tempo! Totalutslipp går noe opp. Dette er forbundet med strømforbruk. Det har vært en kald vinter, samt at noen av partnerne rapporterer inn flere elementer enn før og mer komplett areal. Bergen kommune inkluderer i år både buss, taxi, gatebelysning og flere anlegg. Helse Bergen har også mer areal. Vi har likevel har oppnådd 6,2 % energieffektivisering i oppvarmede areal. Noen partnere har forøvrig gått bort fra kjøp av opprinnelsesgaranti (De Bergenske), mens andre har begynt å kjøpe. At regnskapet blir mer komplett ønsker vi hjerteligst velkommen! Dette sikrer kvaliteten på lenger sikt selv om utslippene gjør et lite byks første året nye kilder registreres.

Les mer om Klimaregnskapet Hordaland 2017 her:

NK_Klimaregnskap_2017_ISSUU

 Les mer…

Den grønne byen – frokostmøte om klimakommunikasjon

Siste dag i mai holdt Klimapartnere frokostmøte på Media City Bergen i serien klimakommunikasjon.

Kommunikasjon kan åpne for nye innfallsvinkler og gir oss inspirasjon og styrket tro på det vi holder på med. Måten vi snakker om det grønne skiftet styrer mye av hvordan vi tenker på både muligheter og problemer, og hvordan vi bruker språket vårt påvirker og motiverer ansatte og kunder til å ta grønne valg.

På frokostmøte var det mange mange dyktige klimapartnere og inviterte gjester som fortalte om hvilke grep de gjør for å redusere klimautslipp og ga oss et innblikk i hvordan de presenterer disse historiene i media og på andre arenaer.

Først ut var Helene Frihammer som påpeker hvor viktig det er løfte frem tydelige ambassadører som viser vei, og hvordan det å fortelle historier som er nære, visuelle og enkle løfter frem budskapet og gjør det lettere å velge riktig.

Videre tok Klimasjef Eva Britt Isager fra Bergen Kommune oss gjennom en spennende presentasjon av «Den grønne byen». Hun viste eksempler og snakket om byens grønne strategi og målet om fossilfri by 2013, om klimabudsjett, bysykler, miljøvennlig transport og avfallsreduksjon av mat og søppel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder og redaktør av Ander Bjartnes løftet blikket mot hvordan debatten om det grønne skiftet har endret seg de siste årene fra «not if, but how and when».  Han kunne også fortelle at han er det egentlige opphavet til begrepet «det grønne skiftet» som nå er blitt allemannseie!

Anita Nybø, Adm dir på Fløyen ga oss et herlig bilde av Fløyen som har en stor plass i bergensernes hjerter og som er fossilfri bedrift å regne når det kommer til transport. Fløyen er Norges største attraksjon og har et stort samfunnsansvar for et bærekraftig reiseliv.

Etter pausen var det bygg og anleggsvirksomhet som var tema. Stein Ove Halhjem, Boligdirektør for Sammen, og Prosjektutvikler Frode Reisæter, Lars Jønsson AS fortalte om rehabilitering på Fantoft og hvordan de jobber med å «tenke» og bygge fossilfritt uten å øke kostnadene. De er første utbygger som setter seg mål om dette i Bergen.

Media City Bergen var siste ut, og Sturla Hjelmervik, leder for Entra i Bergen og Karl Erik Helland, teknisk sjef i Entra ledet oss gjennom Entras nye miljøstrategi og hvordan Media City Bergen er blitt et grønt miljøfyrtårn i Bergen. God planlegging under byggeperioden minsket belastningen på både mennesker og miljø. Unikt er også at prosjektet har valgt en løsning der de sammen med BKK har etablert en ny sjøvannskabel fra Puddefjorden og rett inn i MCB. Mer om denne løsningen kan du få med deg i denne videoen fra Entra.

Sjøvannskjøling av Media City Bergen

Til slutt var det diskusjon ledet av Helene Frimhammer, med Ellen Astrup fra Indre Hordaland Miljøverk, Anita Nybø fra Fløyen og Mette Havre, Grønne verdier.

Vedlagt er pdf av alle presentasjonene.

Klimakommunikasjon Helene Frihammer

Norsk klimastiftelse Anders Bjartnes

Den grønne byen Eva Britt Isager

Fløyen Anita Nybø

Media City Bergen, Entra v. Sturla Hjelmevik

Sammen – Fossilfri bygg og – anleggsvirksomhet

 Les mer…