Klimapartnere Troms er en arena for å utvikle kunnskap om klimautfordringer i nord. Vi fokuserer på kunnskapsdeling, innovasjon og samarbeid for å skape en mer bærekraftig fremtid for virksomhetene, enkeltmennesket og samfunnet.

Styrken i nord er store naturressurser, med mye vær og vind og mørke og lys. Utfordringen vår er at vi er lite mennesker i en enorm geografi, derfor er det viktig å stå sammen i omstillingen til lavutslipssamfunnet. Det er også viktig å erkjenne klimaendringene og vurdere hvilke nye muligheter de representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester, og nyetableringer. Gjennom samarbeid i nettverket, faglig bistand og påfyll om klima og miljø, skal Klimapartnere være en aktiv støttespiller og verktøy for endring.

Våre partnere

Våre partnere samarbeider på tvers av fag og sektorer, deler kunnskap og finner innovative, lokaltilpassede løsninger.

Slik blir du partner

Alle klimapartnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt. I Klimapartnere heier vi ekstra på alle gode, grønne tiltak som kan deles og kopieres. For å bli klimapartner i Troms tar du kontakt med vårt lokalkontor.

Partneravgift

Over 50 årsverk, 23 000,- kr
15-49 årsverk, 12 000,- kr
5-14 årsverk, 5000,- kr
0-4 årsverk, 2000,- kr

Det gis 30 % rabatt ved partnerskap i 4 regioner eller mer*

Organisasjon

Klimapartnere har regionskontorer i hele Norge. Hver region eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra fylkeskommunen. I tillegg hentes prosjektmidler. Klimapartnere har mottatt midler fra Klimasats i flere omganger og sist 5 millioner kroner for å styrke og løfte alle regioner ytterligere over en 2-års periode.

Klimapartnermetoden ble i sin tid etablert i Agder i 2009. Deretter ble Klimapartnere videreutviklet og rullet ut til nye regioner i tett samarbeid med Vestland. Det finnes nå Klimapartnere partnerskap i hele landet.

Les mer

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner