Studenter undersøkte potensialet for bildeling i Vestland

Kan bildeling bidra til å redusere bilens klima- og miljøfotavtrykk? I løpet av våren har fem studentgrupper fra Universitetet i Bergen brukt systemdynamikk til å se på potensialet for bildeling som klimatiltak i Vestland.

Studentene har sett på barrierer og muligheter for å få flere Vestlendinger til å velge bildeling. Finnes det løsninger som kan redusere bilen sin påvirkning på klima og natur, uten at det går utover hverdagen til folk flest, næringsliv og kommuner? Og hvordan utvide bildelekonseptet også til kommuner i distriktet?  

Case fra Klimapartnere Vestland

Klimapartnere Vestland har samarbeidet med studentene og leverte tidligere i år bildeling som mulig case for oppgaven. Samarbeidet med studentene i GEO-SD325 er en del av Klimapartnere Vestlands nye satsing for å styrke koplingen mellom studenter og næringsliv i partnerskapet. Les mer om prosjektet her.

Systemdynamikk er en metode som viser hvordan ting endrer seg over tid. Metoden baserer seg på bruk av modeller basert på kunnskapen vi har i dag, og simuleringer av mulige utfall i fremtiden. Basert på dette kan man forslå mulige tiltak for å løse komplekse problemer.

Utforsket bildeling i Sogndal

En av gruppene så blant annet på hvordan man kan utvide bildeling til Sogndal. Da dette er en distriktskommune som samtidig er sammenlignbar med Bergen på mange områder.

– Vi har virkelig satt pris på å få lov til å jobbe med denne oppgaven. Vi tror at bildeling kan promoteres i Sogndal gjennom samarbeid mellom kommunen og HVL, og/eller ved å benytte seg av konseptet «bildulting». «Bildulting» går ut på å sende ut informasjon til innbyggere som har en bilbruk som egner seg for bildeling. Dette har blitt testet ut av TØI i Oslo, med gode resultater, sier Kathrine Wie Helgøy, masterstudent ved Universitetet i Bergen.

Et godt eksempel på samarbeid med studenter

Forslagene studentene har levert har gitt nyttig kunnskap og innsikt for ulike aktører som jobber med bildeling i Vestland, blant annet Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Dele. Gjennom anvendelse av systemdynamikk har studentene kommet frem til flere konkrete forslag.

– Studentene har gjennomført et grundig arbeid og kommer med flere konkrete forslag som vi kan bruke i det videre arbeidet med å øke bruken av bildeling. Veldig nyttig arbeid som kan bringe oss videre, sier Tori Langaas, ansvarlig for brukeropplevelser i Dele.

– Samarbeidet er et eksempel på hvordan studenter kan være med å bidra med løsninger inn i klimaarbeidet. Vi oppfordrer alle våre partnere til å samarbeide med studenter, legger Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland til.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner