Studenter presenterte innovasjon for Klimapartnere Vestland

Denne våren har Klimapartnere Vestland vært case for en tverrfaglig gruppe studenter som tar faget CET 201 Bærekraftig innovasjon ved Universitet i Bergen.  

CET201 Bærekraftig innovasjon legger vekt på praktisk læring gjennom prosjektbaserte oppgaver der studentene samarbeider i tverrfaglige grupper for å utvikle innovative løsninger på reelle bærekraftsutfordringer i Bergen.

Klimaregnskap mot 2030

Studentene Selma Førde, Marie-Sophie Lisa Wägerle, Lina Stalheim, Marcus Berg Miland og Thomas Bjørnsen Norman har sett på på hvordan klimaregnskapet til Klimapartnere kan holdes relevant mot 2030. Studentene har brukt innovasjonsmetoden «design thinking» og har hatt flere samtaler med Klimapartnere Vestland og utvalgte klimapartnere. Studentene fokuserte spesielt på hvordan man kan motivere små og mellomstore bedrifter (SMBer) til å levere klimaregnskap. I april presenterte de løsningen sin.  

– Vi har utviklet et stempel, lignende en sertifisering, som Klimapartnere Vestland kan gi ut til sine partnere. Stempelet kan sees som en oppgradering fra å bare være en Klimapartner og viser at partnerne som mottar stempelet overholder partneravtalen og leverer klimaregnskap. Dette kan hjelpe Klimapartnere med å etablere en standard for deres partnere og et mål å arbeide mot. Stempelet skal bidra til å motivere videre arbeid med klimaregnskap, sier Thomas Bjørnsen Normann.

I april presenterte studentene løsningen sin for caseholderne. Fra venstre: Marie-Sophie Lisa Wägerle, Thomas Bjørnsen Norman, Lina Stalheim, Marcus Berg Miland og Selma Førde

– Lærerikt

– Det har vært veldig lærerikt og interessant å jobbe med denne casen fra Klimapartnere Vestland. Casen vi fikk virket i utgangspunktet som den hadde flere veldig tekniske problemstillinger, noe som var utfordrende for en tverrfaglig gruppe studenter uten noe erfaring innenfor klimaregnskap. Vårt arbeid prøvde derfor å løse problemet med manglende klimaregnskap ved hjelp av motivasjon og andre insentiver. Det har vært en spennende prosess å komme opp med en god løsning på et så teknisk problem, men med en gruppe med forskjellig bakgrunn kom det flere interessante synspunkter som til slutt bunnet ut i vår løsning. Det har og vært gøy å møte de forskjellige representantene fra Klimapartnere Vestland, og vi takker for et godt samarbeid, forteller Normann.

Nyttig innsikt

Studentprosjektet har gitt nyttig kunnskap og innsikt for Klimapartnere Vestland. Gjennom anvendelse av design thinking-metoden har studentgruppen dykket ned i kompleksiteten av klimaregnskap og identifisert strategier for å gjøre det relevant for fremtiden.

– Vi er veldig imponert over innsatsen og engasjementet som studentene har vist gjennom dette prosjektet. Prosjektet har vist hvor verdifullt samarbeid med studenter kan være, både for studenter som får praktisk erfaring og for oss som får tilgang til nytenkende løsninger. Vi oppfordrer derfor alle våre partnere til å samarbeide med studenter og dra nytte av den unike kompetansen og energien de bringer med seg, sier Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland.

Samarbeidet med studentene i CET 201 Bærekraftig innovasjon er en del av Klimapartnere Vestlands nye satsing for å styrke koplingen mellom studenter og næringsliv i partnerskapet. Les mer om prosjektet her.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner