Sømløs automasjon for klimaet – Gratech

Gratech teamet

Siden 2009 har ekteparet Eric og Inger-Lise Grabner levert sømløs automatisering til en rekke bransjer. Kundene har kommet fra det maritime, militære, og romfartsindustrien, men i dag er det et segment som helt klart tar over: bygg.

Våre kunder ønsker å få oversikt og kontroll over bygget sitt. De ønsker at det skal driftes mer energivennlig, og alle løsningene vi i Gratech tilbyr har med dette å gjøre.

Eric Grabner, Daglig leder i Gratech

Reduserte kostnader og økt levetid

Ifølge paret begynte det hele med en avtale med ASKO. I 2009 hadde ASKO en visjon om å redusere energiforbruket i sine lagerbygg ved å kun ha på lys der truckførerne kjørte, i tillegg til at de ønsket et system for å overvåke energibruken. Dette krevde teknisk kompetanse og Gratech ble headhuntet for å levere på avtalen.

– Vi startet med å bytte ut alle pærer til LED, og sette opp sensorer og styringssystem. Da vi var ferdig med det første bygget hadde de spart kr 750 000, bare ved å automatisere lys. Det var mye da, og tenk hva gevinsten ville vært med dagens strømpriser, sier marked- og forretningsutvikler i Gratech Inger-Lise Grabner.

I tillegg til at automatisering av lys bidro til redusert energiforbruk og kostnader, bidro det også til å øke anleggets levetid fra 10 til 15 år.

– Prosjektet resulterte i at vi gjentok suksessen på 5-6 andre ASKO-bygg, og bistod dem med å effektivisere frysearealene også, forteller Inger-Lise.

Telefon med app for automatisk lysstyring
Her illustrerer Gratech hvordan man kan styre lys kun ved hjelp av en QR-kode og en app på telefonen.

Behovsstyring + redusert materialbruk = lavere klimagassutslipp

Gratech er opptatt av å tilby gode løsninger som bidrar til redusert klimafotavtrykk. Her er nøkkelordene redusert materialbruk og behovsstyring.

– Et bygg har gjerne mange komponenter som innbruddsikring, lys styring, ventilasjon, osv. Gjennom å unngå at man ikke har to komponenter som gjør det samme kan man redusere materialforbruket og dermed også klimagassutslipp, forklarer Eric Grabner.

Han forklarer videre at den største kilden til energiforbruk i næringsbygg er byggets varme- og kjølesystemer.

– Nå som flere har en fleksibel arbeidshverdag og sjelden hele arbeidsstokken befinner seg fysisk på kontoret, da burde man ikke bruke energi til varmeproduksjon i rom som står tomme. Ved å iverksette behovsstyring har du mulighet til å kun varme opp den delen av bygget hvor dine ansatte faktisk befinner seg, forteller Eric.

Klimapartnere som kontaktflate og språkrør

Eric og Inger-Lise Grabner forteller at selv om de har flere store prosjekter i porteføljen, så er de et lite selskap og setter stor pris på muligheten til å benytte Klimapartnere som en kontaktflate til å nå markedet med deres grønne løsninger.

– Klimapartnere finnes jo i hele landet, og siden vi har hatt prosjekter helt oppe i Alta synes vi det virket som en god match. I tillegg skjer det en enorm utvikling innen grønn omstilling av bygg, og vi tror Klimapartnere kan være et viktig språkrør til å kommunisere mulighetsrommet, påpeker Inger-Lise.

Gratech skal nå også begynne å føre klimaregnskap, og ifølge Eric ser de stor verdi i å kunne vise til dette når de sender tilbud til deres kunder.

–  Ved å føre klimaregnskap og være en del av Klimapartnere føler vi at vi får et kvalitetsstempel som underbygger målet vårt om å levere robuste løsninger med lang levetid.

Gratech og Klimapartnere stemningsbilde
Gratech og Klimapartnere Viken på omvisning.

Se klimaløsninger fra Gratech

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner