Automasjon av bygg gir klimagevinst

Telefon med app for automatisk lysstyring

I Kristian Augustsgate 23 i Oslo står Norges første sirkulære futurebuilt-prosjekt med vernestatus ferdig rehabilitert. Prosjektet tilhører Høegh eiendom og blant underleverandørene er Gratech som har bidratt med tekniske løsninger for å redusere klimafotavtrykket.

Materialforbruk i fokus

Når et bygg trenger oppdatering, er det alltid bedre å rehabilitere enn å rive og bygge nytt med tanke på klimagassutslipp. I Kristian Augustsgate 23 (KA23) har man også valgt å sette et ekstra fokus på graden av sirkularitet og materialbruk noe som har resultert i en utslippsreduksjon på hele 85% i materialbruk alene.

Gratech har igjennom sitt helhetlige fokus på automasjon av bygg bidratt til å redusere ledningsmengde gjennom fjernstyring av lys via en applikasjon. Deres visjon er at bygget skal fungere sømløst for bruker, og at løsningene skal kunne følge byggets utvikling. Ved å benytte smart lysstyring, kan man digitalt dele inn etasjer og rom i soner som enkelt kan reguleres via applikasjonen av de som befinner seg der. Dersom det kommer noen senere som ønsker å dele inn en etasje i flere soner, kan dette enkelt oppdateres uten ekstra kabling.

Bilde av bygg

Informasjon om bygget

  • KA23 (Kristian Augustsgate 23) er et Futurebuilt-prosjekt
  • Bygget er Norges første sirkulære bygg med kulturminnevern
  • Stort fokus på ressursoptimalisering og sirkulærøkonomi
  • Prosjektet er eid av Höegh Eiendom

Redusert energiforbruk med automatisert lysstyring

I store næringsbygg utgjør energiforbruket ofte en stor andel av klimaregnskapet. Gjennom å implementere automatisert lysstyring har dette også bidratt til redusert energiforbruk og kostnadsbesparelser. Systemet teller også antall personer som befinner seg i hvert rom, og på denne måten kan man redusere energiforbruket fra andre funksjoner i bygget slik som varme og kjøling.

Sammenlignet med et referansebygg er prosjektets totale klimagassutslipp redusert med 66%.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner