Kopler studenter og virksomheter i Vestland

Gjennom et nytt studentprosjekt tar Klimapartnere Vestland sikte på å styrke koplingen mellom næringslivet og studentene i partnerskapet. Forrige uke samlet de rundt 50 deltakere til matchmaking, sammen med VilVite.

Under klimafestivalen Varmere Våtere Villere forrige uke samlet Klimapartnere Vestland et femtitalls deltakere fra virksomheter og ulike studier til matchmaking i lokalene til VilVite. Målet er å kople virksomheter med studenter som enten er ute etter praksisplass eller problemstilling til masteroppgaven sin.

– Tanken bak arrangementet var å lage en arena der studenter og virksomheter kan møtes for å samarbeide og dele kunnskap. Ni virksomheter pitchet sine bærekraftsutfordringer til studentene. Deretter fikk studentene velge hvilke virksomheter de ville bli bedre kjent med i en workshop, sier Hannah Johansson, trainee i Klimapartnere Vestland.

– En drømmematch

Matchmakingen ble tilrettelagt og gjennomført sammen med VilVite.  

– VilVite er en møteplass for studenter og bedrifter i ulike sammenhenger, og vi har sett på behovet for mer av dette sammen med studenter i praksis hos oss. Så når Klimapartnere Vestland kom med sitt initiativ og ønsker, så var det en drømmematch! Veldig spennende å utvikle dette formatet sammen, sier Anne Tove Koldal fra VilVite.

Etterlyst av partnere

Johansson er ansvarlig for Klimapartnere Vestland nye studentprosjekt som tar sikte på å være en koplingsboks mellom studenter og næringslivet, etter at flere klimapartnere har etterlyst tettere kontakt med studentene, og motsatt.

– Vi har opplevd at det er et gjensidig behov fra både studenter og virksomheter å styrke kontakten og se på mulighetene for samarbeid innen bærekraft. Det kan være studenter som skriver masteroppgaver om temaer virksomhetene trenger økt kunnskap om, eller som bidrar gjennom praksisperioder, sier Johansson.

Foto: Elise Kabicek Skjerven, VilVite

Koplingsboks

Studentprosjektet ble lansert med et webinar i januar, og det er allerede opprettet kontakt mellom flere masterstudenter og Klimapartnere Vestland. På sikt er også målet å knytte masterstudentene til de ulike virksomhetene i en tidlig fase.

– Når vi har studenter som er ute etter gode problemstillinger for oppgavene sine på den ene siden, og virksomheter som ønsker problemstillinger de møter belyst i større grad, så har vi et utmerket utgangspunkt for å bruke vår rolle som koplingsboks. Det er også verdifullt for oss å komme tettere på studentene, sier leder i Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

Samler informasjon på ett sted

Klimapartnere Vestland har opprettet en landingsside for studentprosjekter. Her kan du finne informasjon om relevante studieprogram, fag og annen relevant informasjon. Les mer her. 

– Ved å samle informasjon på ett sted, håper vi det kan bli enklere for næringsliv og offentlige virksomheter å få å tilgang til den kompetansen studentene sitter på. Studentene sitter på oppdatert kunnskap, og vårt ønske er å bidra til at de kan være en verdifull ressurs for samfunnet i den grønne omstillingen, sier Johansson.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner