Klimapartnermøte om sirkularitet

Årets samling av Klimapartnere Trøndelag dedikerte dagen til sirkularitet!

Klimapartnere tilbyr en møteplass for å dele kunnskap, erfaringer, utveksle idéer, og inspirere eller bli inspirert for å nå klimamålene. Årets toppledermøte i Klimapartnere Trøndelag ble avholdt den 23.mars 2023. Tre av Klimapartnerne var invitert for å dele sine historier. 

Klimaomstilling betyr også en overgang fra lineær til sirkulær økonomi. Vi forbruker naturressursene våre i et langt større tempo enn det naturen sjøl klarer å reprodusere. Sirkulære forretningsmodeller som utnytter ressursene bedre kan bidra til å redusere sløsing av dyrebare ressurser som kraft, varme og areal, samt begrense forurensning av jord, luft og hav. Noen av klimapartnerne i Trøndelag piloterer sirkulære forretningsmodeller og jobber standhaftig med dette. Men veien til sirkularitet er ikke uten utfordringer og krever stort engasjement, tålmodighet, og samarbeid. Derfor er det viktig at vi snakker om det og deler erfaringer med andre.

Ingrid Langklopp fra Klimapartner Bygda 2.0 som driver Stokkøy bakeri viste oss hvordan de jobber etter en langsiktig strategi for en sirkulær bakeridrift, gjennom å redusere matsvinn, og ombruk av byggemateriale og interiør. I Norge kastes det mer enn 450 000 tonn spiselig mat hvert år. Dette tilsvarer ca. 84,7 kg per innbygger. I dette bildet tar Stokkøy bakeri et stort grep for å redusere matsvinn som kan være til inspirasjon for andre bakerier i Norge. Her kan du lese mer om Stokkøy bakeris arbeid: Slik unngår Stokkøy bakeri matsvinn

Samarbeid mellom virksomheter er et viktig element for utvikling av sirkulære forretningsmodeller. Hanne Digre fra Klimapartner ScaleAQ fortalte om hvordan de satser for å finne sirkulære løsninger for havbruksnæringen for å redusere plast i havbruk. ScaleAQ ønsker å etablere og gjennomføre bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast. Blant annet hadde de et samarbeid prosjekt forrige år med Klimapartner SinkabergHansen. Her kan du lese om det samarbeid mellom ScaleAQ og Sinkaberg Hansen: Resirkulerte forslanger fra utrangerte flytekrager – Klimapartnere

Anne Marie Nyeng fra Klimapartner Bewi Energy delte erfaring rundt utfordringer de møter ved innføring av sirkulære verdikjeder for Bewi rørprotektor. Bewi Energy er en global leverandør av smarte løsninger til energisektoren, og de har stort fokus på gjenbrukbare og resirkulerbare løsninger. Bewi Energy har utviklet og patentert en ny universell rørprotektor for å holde materialstrømmen i verdikjeden så lenge som mulig. Den nye sirkulære verdikjeden innebærer at protektorene kan inngå i en abonnementsløsning for gjenbruk (minst 10 ganger) til de har mistet sin funksjon. Deretter skal de gå til materialgjenvinning som råstoff til produksjon av nye protektorer. Deres erfaring er at tettere dialog med markeds aktører, og å synliggjøre reell verdi for alle partnere er viktig for å løse utfordringene. Her kan du lese mer om den universelle rørprotektoren: Innføring av sirkulær verdikjede – Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling

Ledelse i klimaomstillingens tid

Klimaomstilling og utvikling av sirkulære forretningsmodeller krever sterk forankring på leder nivå. I en samtale om ledelse i klimaomstillingens tid med fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun, kommunedirektør Morten Wolden og Helge Brattebø, leder for NTNU Bærekraft ble det reflektert rundt hvordan lederene tenker om det politiske målet om et klimanøytralt Trondheim og Trøndelag innen 2030, hva som motiverer og bekymrer dem i dette arbeidet. 

Simen Windheim fra Klimapartnere nasjonalt informerte om videre planer for nettverket. Han oppsummerte dagen med et sitat fra Morten Wolden «de’ e håp læll».

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner