Innføring av sirkulær verdikjede

BEWI Energy innfører sirkulær verdikjede

BEWI Energy har patentert en ny type rør-beskytter som vil inngå i en abonnementsløsning for å kunne gjenbrukes flere ganger. De er i ferd med å etablere  et vaskeanlegg og et gjenvinningsanlegg for rørbeskyttere i Kristiansund. Produksjon av rørbeskytteren er i Stjørdal.

Abonnementsløsning for gjenbruk

Funksjonen til en rør-protektor er å beskytte rør ved lagring og transport slik at gjenger og tetteflater ikke skades eller tilsmusses. I dag brukes slike rør-protektorer bl.a. i olje- og gassindustrien og i vannverk. Protektorene som Bewi Energy har utviklet er designet for gjenbruk. Den nye sirkulære verdikjeden innebærer at protektorene kan inngå i en abonnementsløsning for gjenbruk (minst 10 ganger) til de har mistet sin funksjon. Deretter skal de gå til materialgjenvinning som råstoff til produksjon av nye protektorer. Også protektorer fra andre produsenter skal inngå i denne ordningen. Dagens tradisjonelle protektorer kastes typisk etter én gangs bruk og går til energigjenvinning.

Når rørbeskytterne har mistet sin funksjon er planen at de skal brukes som råstoff til sprøytestøping av nye protektorer eller andre BEWI-produkter (avhengig av materialtype og kvalitet).

For å få til dette må det etableres en abonnement/ leiemodell og utvikles produkter med 100 prosent resirkulerbarhet.  Det etableres et pilotanlegg for gjenbruk og gjenvinning av industriplast på Vestbase, Kristiansund. NorSea har en rolle i prosjektet med sin kompetanse innen logistikk. BEWI ASA har rollen som å produsere produktene som kommer fra Bewi Energy`s produktutviklingsprosess og sikre kapasitet / evne til å utnytte råvaremateriale som kommer fra pilotgjenvinningsanlegget. SINTEF har rollen knyttet til materialforskning ved å definere plastadferd i ulike plastblandinger ved gjenbruk flere ganger.

Kontaktperson: Anne-Marie Nyeng, epost: anne.marie.nyeng@bewienergy.com

Les mer om prosjektet her

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner