Klimapartnere Innlandet ble etablert 30. september 2020, under nye Innlandet Fylkeskommune. Partnerskapet skal styrke grønn næringsutvikling i Innlandet og er et partnerskap mellom offentlige og private virksomheter. Partnerskapet ønsker å knytte til seg de som er nytenkende og ambisiøse aktører i regionen og vil gå foran for å bidra til en bærekraftig utvikling på tvers av sektorer.

Formålet med partnerskapet er å styrke arbeidet for å nå målene om et lav-utslippsamfunn, gjennom tettere samarbeid og nye muligheter for næringsutvikling i skjæringspunktet mellom ulike aktører. Vi ser etter virksomheter som vil være regionens flaggskip i dette arbeidet. Det vil si de bedriftene, kommunene og virksomhetene som vil dele sine erfaringer og kunnskap innen miljøstyring og grønn samfunns- og næringsutvikling.

Innlandet fylkeskommune har satt seg offensive mål og ønsker å være fossil fri innen 2025. Innlandet har blitt et storfylke med noen av landets viktigste naturressurser. Spesielt landbruket og de store skogene på Innlandet gir muligheter for mer innovasjon og næringsutvikling mot en grønnere framtid. Gjennom bredt samarbeid på tvers av sektorer kan Klimapartnere Innlandet bli en viktig arena for å styrke grønn næringsutvikling og samle aktører som kan ha nytte av tettere samarbeid og deling av kunnskap.

Dersom din virksomhet ønsker å være en spydspiss innen Grønn omstilling, samfunns- og næringsutvikling, eller du kjenner til en virksomhet som bør være med i vårt nettverk kan du ta kontakt med prosjektleder Amund Hagen Kristiansen.

Prosjektleder i Klimapartnere Innlandet

Amund Hagen Kristiansen

+47 416 51 370 e-post

Slik blir du partner

Alle klimapartnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt. I Klimapartnere heier vi ekstra på alle gode, grønne tiltak som kan deles og kopieres. For å bli klimapartner i Innlandet tar du kontakt med vårt lokalkontor.

Våre partnere

Våre partnere samarbeider på tvers av fag og sektorer, deler kunnskap og finner innovative, lokaltilpassede løsninger.

Organisasjon

Klimapartnere har regionskontorer i hele Norge. Hver region eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra fylkeskommunen. I tillegg hentes prosjektmidler. Klimapartnere har mottatt midler fra Klimasats i flere omganger og sist 5 millioner kroner for å styrke og løfte alle regioner ytterligere over en 2-års periode.

Klimapartnermetoden ble i sin tid etablert i Agder i 2009. Deretter ble Klimapartnere videreutviklet og rullet ut til nye regioner i tett samarbeid med Vestland. Det finnes nå Klimapartnere partnerskap i hele landet.

Les mer

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner