Webinarserie Fit for 55 – Energi, bygg og maritim næring

Høsten og vinteren 2022 har Klimapartnere Rogaland kjørt en webinarserie sammen med Rogaland Fylkeskommune, Stavangerregionens Europakontor og Grønn By om konsekvenser for Rogalandsbedrifter i forbindelse med ny klimalovgiving fra EU.

I webinarene har vi gått inn på ulike regelverk og direktiv som vil komme til å påvirke flere virksomheter innen bransjene for energi, bygg og maritim næring.Her finner du program og opptak av alle webinarene i serien Fit for 55: Konsekvenser for Rogalandsbedrifter.

Webinar 1)

Det første webinaret som ble avholdt i serien fikk deltakerne en innføring i EUs taksonomisystem.

Programmet var som følger:

Opptak av intro til bærekraftig finans, taksonomisystemet 

Webinar 2)

Det andre webinaret i serien gikk vi nærmere inn på EUs energipolitikk i den grønne omstillingen og såg på hvilke innvirkninger den har for energisektoren, fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet.

Opptak av webinaret:  energi

Webinar 3)

Det tredje webinaret i serien gikk vi nærmere inn på EUs politikk for bygg, EUs byggevareforordning og energi-  og miljøkravene i TEK. Vi fikk spennende caase om Futurebuilt og Innoasis.

Se opptak av bygg her.

Webinar 4) Webinaret for maritim næring såg vi på EUs politikk for maritim næring og hvilke utfordringer og muligheter som ligger her.

Se opptak av webinaret Maritim næring her.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner