Vil påvirke til grønn handling – Prek AS

Hanne Werner, daglig leder i Prek Reklamebyrå

Å dyrke frem grønne egenskaper er blitt et naturlig neste steg.

I et ærverdig og nyoppusset hus fra 1899 sitter Hanne Werner, daglig leder i Prek AS Reklamebyrå, og de fem kollegene hennes og jobber med å «forsterke identiteter», for å sitere deres egen nettside. Der står det også at de alle har hodet i faget.

Hanne Werner, Hirvi Reklamebyrå
Hanne Werner, daglig leder i Prek AS Reklamebyrå.

– Det å bygge identitet for andre er noe vi tar på ramme alvor. Vi må ha solid kompetanse i bunnen og har vært opptatt av å sertifisere oss innenfor visse nisjer for å kunne dokumentere at vi besitter den kompetansen og vise at vi er i stand til å bygge andres identitet og navn. Vi er blant annet RRA-sertifisert, det vil si at vi er reklamerettslig ansvarlig innenfor markedsjus. I tillegg er vi partner hos Google og Facebook. Og siden januar 2020 er vi klimapartnere også, sier Hanne Werner. Hun omtaler seg selv som en bevisst og stolt klimapartner:

– Klimapartnere har verdier som vi ønsker å stå for og som vi kan identifisere oss med. Da er det også fint at vi kan synliggjøre disse verdiene i vår markedsføring utad.

Fremmer digitaliseringen
– På hvilken måte identifiserer dere dere med Klimapartneres verdier?

– Vi er genuint opptatt av å jobbe frem en grønnere fremtid. I det legger jeg alt fra å bruke resirkulert papir til å påvirke kundene våre til å bli mer digitale enn de har vært tidligere. I så måte har koronakrisen bidratt til større forståelse for mulighetene som ligger i det digitale, påpeker hun – og legger til:

– Dette er nok det viktigste bidraget til klimasaken for oss – at vi kan påvirke både kunder og leverandører til å bruke miljøvennlige produkter. Vi elsker gromme kataloger og duften av trykksverte, og aller best dufter det på resirkulert papir. Så det å kunne anbefale riktig papirbruk og vise mulighetene som finnes, er viktig.

– Videre er det at vi fremmer digitale løsninger og markedsføring i vår kundekontakt et annet bidrag for miljøsaken. Vi utvikler for eksempel egne apper for kundene våre. Som den digitale tømmekalenderen for Moss kommune. Den er vi stolt av. Og den ble utviklet før både korona og klimapartnerskap, sier hun med et smil.

Første reklamebyrå med klimaregnskap?
En del av forpliktelsene ved å være klimapartner, er at virksomheten skal føre klimaregnskap over egne utslipp. For Hanne Werner og hennes kolleger har det vært en morsom og litt krevende øvelse:

– Vi hadde aldri gjort noe tilsvarende, så vi måtte sette oss ned og tenke grundig gjennom hva vi driver med. Vi er jo først og fremst en kontorvirksomhet, vi produserer ikke noe selv som skaper utslipp. Men vi gikk i detalj på alt vi gjør knyttet til driften vår – vi leier kontorer, vi deler kjøkken og møterom med andre på bygget og blant de fem ansatte som kjører bil, har vi fire elbiler. Den sjette kjører kollektivt.

Hanne Werner, daglig leder i Prek AS Reklamebyrå.

Det fine med klimaregnskapet er at det har bevisstgjort oss på hvordan vi kan forbedre også de små tingene, samtidig som det har bidratt til at vi er blitt mer bevisst på klimautfordringene generelt. I tillegg kan vi fortelle kundene våre om øvelsen som ligger i å lage klimaregnskap, og forhåpentlig påvirke dem til å bli mer bevisst på sine egne utslipp.

– Vi syns jo det var både kult og morsomt å gjennomføre. Så får vi se hvordan vi ligger an til neste år, om vi kan få bedre resultater da. Uansett tror jeg vi er det eneste reklamebyrået i Viken med avlevert klimaregnskap for 2019, sier Hanne Werner.

Fakta:

Prek AS Reklamebyrå
Klimapartnerkontakt
: Hanne Werner
Klimapartner siden 1. januar 2020
Antall ansatte: 6
Formål: Hirvi Reklamebyrå jobber etter visjonen om å forsterke identiteten for ulike bedrifter og produkter. De holder til i Fredrikstad, og har både lokale og internasjonale bedrifter på kundelisten.

Les mer om Prek AS Reklamebyrå (tidligere Hirvi Reklamebyrå)

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner