Vi vil ha hjelp til å bli mer klimavennlige – Sigdal Mekaniske

Øystein Frøvold i Sigdal Mekaniske

I Sigdal Mekaniske har vi alltid hatt fokus på gjenbruk, å kaste lite og gjenbruke det vi kan av materialer inn i nye produkter. Det er både lønnsomt og bra for profilen til firma.  

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken?
Innenfor mekanisk industri er vi i utgangspunktet sett på som en «miljøversting» derfor ønsker vi i Sigdal Mekaniske å få kontroll på hvor vi står og få innspill på hva vi kan gjøre annerledes for å reduseres klimafotavtrykket vårt.

Vi har hatt fokus på gjenbruk i 30 år. Ett eksempel på dette er at vi benytter resirkulert stål, fra blant annet oljeplattformer, inn i de nye produktene vi lager. Siden vi produserer prototyper til kundene på bestilling kan vi ha fokus på å kaste lite og gjenbruke det meste i det nye produktet. Dette er både lønnsomt og bra for profilen. Nå ønsker vi å ta klimaarbeidet vårt til neste nivå, og da vil Klimapartnere hjelpe oss på veien. Koblinger mot andre i bransjen, som jobber innenfor lignende næring, er viktig for oss.

Hvilke forventninger har dere til klimapartnerskapet?
Vi ser frem til å få hjelp til Klimaregnskap, innspill og bistand til hvordan vi kan tenke nytt og mer klimavennlig – og ikke minst gode koblinger opp imot andre klimapartnerbedrifter i samme bransje.

Vi jobber i en spesielt energikrevende bransje, og er interessert i å tenke nytt her. I dag fyres lokalene opp med flis, som er restavfall fra blant annet hyttebygging i nærområdet vårt, og vi er interessert i å se på alternative energikilder for oppvarming av verkstedet.

Hvordan kan Sigdal Mekaniske bidra til å løse klimautfordringene?
Vi tenker gjenbruk i alle ledd. Vi gjør det både i forhold råvarene vi kjøper inn til produksjonen, når vi kjøper IT-utstyr og møbler til lokalene våre. Her har vi gode samarbeidspartnere som leverer godt utstyr. Slik sparer vi penger og tenker miljø samtidig.

Vi opererer i en markedsnisje, som kan bidra med et mer kortreist produkt i stor grad basert på resirkulert stål. Det kan være et konkurransefortrinn hva gjelder klima. 

Stine Nygård Klimapartnere Viken og  Øystein Frøvold i Sigdal Mekaniske, ser på fabrikken

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?
Det handler mye om bevisstgjøring i forhold til hvordan vi jobber, og hva vi kan gjøre litt annerledes. Vi har nå fokus på å redusere fotavtrykket vårt på transport i alle ledd,  i transport av varer hit og til servicejobbene vi gjør ute hos kunder. I tillegg jobber vi, som nevnt, med gårdeier i forhold til grønnere energikilder for oppvarming av byggene våre.   

Hvordan ser det omstilte samfunnet ut i 2050 – og hva vil din bedrifts viktigste bidrag ha vært til denne omstillingen?
Jeg ser for meg at vi har fått vekk dagens giftige batterier, og at vi har kommet i en situasjon der vi kan utnytte vann & hydrogen på en bedre måte. Det vil påvirke fotavtrykket vårt i alle ledd. Vi må også ha et fornuftig syn på bruk av biovarer. Her kan Sigdal Mekaniske bidra med å lage nødvendig utstyr for de nye bransjene som vokser frem. Vi har allerede bygget ett fyringsanlegg for biodrivstoff.   

Klimapartnerkontakt:  Erik Gabrielsen
Klimapartner siden 25. januar 2022
Antall ansatte: 12 ansatte
Formål: Produserer utstyr for elementproduksjon

Sigdal Mekaniske

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner