Vi trenger mer fornybar energi – Østfold Energi

Stine Nygaard, Klimapartnere Viken, og Oddmund Kroken i Østfold Energi

Skal Norge bli et lavutslippssamfunn uten bruk av fossil energi, må vi bygge ut enda mer fornybar energi, mener Oddmund Kroken i Østfold Energi. Nå retter de blikket mot sola.

– Hvis Norge skal ta sin del av klimaproblemet, må vi bli et lavutslippssamfunn. For å komme dit, må vi fase ut det fossile og øke produksjonen av fornybar kraft. I dag er fornybarandelen i Norge faktisk ikke mer enn 50 prosent. Det tror jeg ikke alle er klar over, påpeker Oddmund Kroken og fortsetter:

– Den norske vannkraften er fantastisk og regulerbar, men det er begrenset hvor mye mer vi kan hente ut av den, enten vi oppgraderer eksisterende anlegg eller bygger nytt. Derfor er vi overbevist om at vindkraft og solkraft vil bli en del av den norske energimiksen i framtida.

Satser på sol
Når Oddmund Kroken snakker om «vi», så mener han selskapet han leder – Østfold Energi. Et kraftselskap som produserer fornybar energi innenfor vannkraft, vindkraft og fjernvarme. Og som akkurat nå er i ferd med å ta steget inn i kanskje den mest potente fornybare energikilden verden har tilgang på: solkraft. Nylig kom nyheten om at Østfold Energi sammen med Akershus Energi går inn på eiersiden i Solgrid AS, som har som ambisjon å utvikle, eie og drifte bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala.

– Solenergi vokser svært raskt og kommer til å bli viktigste kilde for fremtidig strømproduksjon globalt. Vi tror at solenergi også vil spille en rolle i Norden og vi har derfor hatt dette på radaren en stund. Med Solgrid har vi nå funnet et spennende kompetansemiljø som vil få fart på utviklingen, sier Østfold Energis administrerende direktør.

Oddmund Kroken i Østfold Energi er glad for å være del av Klimapartnere, og håper at utvidelsen til Viken vil bety en god kombinasjon av lokale aktiviteter og et større engasjement for klimasaker totalt sett.

300 MW på 5 år
Solgrid har som mål å bygge 300 MW solkraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2025. De har allerede flere prosjekter under utvikling i begge land. Først ut er Varberg solpark sør for Gøteborg. Solparken har en installert effekt på 4 MW, som tilsvarer strømforbruket til cirka 300 eneboliger. Anlegget vil være i drift i løpet av første halvår 2021.

Solenergi produseres kun når sola skinner – og i Norden har vi mørketid. Tenker dere på batteriutvikling også for å lagre energien?

– Det vil nok i det store bildet være behov for å se på lagringsløsninger. Men vi har ikke det på agendaen riktig ennå. Nå først tenker vi at solenergi godt kan kombineres med vannkraft, det er der vi har vårt store batteri, sier Kroken og legger til:

– Mange tenker at Norden ikke kan utnytte solenergien effektivt fordi vi har lange vintre og korte dager. Men faktisk så er det ofte gunstig med sol i litt kaldt vær, og vi får god drahjelp av stadig bedre og stadig rimeligere teknologi innen solenergi.

Håper på medvind
Dere investerer også i vindkraft. Hvor bør den hentes den ut, til havs eller på land?

– Realiteten er at det å etablere havvindparker er fem ganger dyrere enn å gjøre det på land. Ja, kostnadene kan gå ned etter hvert, men per nå er teknologien veldig umoden og dyr. Derfor tror vi på utbygging på land, sier Kroken – som kan forstå at det er motstand mot landbasert vindkraft. Inntil et visst punkt:

– Det er, og har alltid vært kontroversielt å bygge ut fornybar energi. Dette skjer i naturen som vi alle er så glad i. Jeg husker selv demonstrasjonene på tv fra Alta-Kautokeinovassdraget. Det var tøffe saker. Og nå ser vi det innenfor vindkraft. Jeg er glad for at regjeringen nå jobber godt med oppdaterte konsesjonsregler for vindkraft. Konfliktnivået må ned, og jeg håper disse nye spillereglene bidrar til dette.

Bygger kunnskap gjennom partnerskapet
Østfold Energi har vært del av Klimapartnere Østfold/Viken siden starten i 2018, og Kroken begrunner det slik:

– Oppmerksomhet rundt klima, miljø og bærekraft vil være avgjørende i all fremtidig forretningsvirksomhet. Skal vi bygge både kunnskap og nettverk innenfor dette området, trenger vi å delta i miljøer der denne kunnskapen finnes. Da var det naturlig å bli med i klimapartnerskapet – som gir oss både kunnskapen og nettverket, i tillegg til økt motivasjon for å jobbe videre innen klimaområdet. I tillegg er jeg opptatt av at hvis Østfold Energi ønsker å være en attraktiv, relevant og aktuell arbeidsgiver også i tiden som kommer, må vi vise i ord og gjerning at dette er noe vi jobber med, sier han og tilføyer:

– Personlig lærer jeg masse – det er alltid inspirerende å se hvordan andre angriper utfordringer de støter på. Vi hadde en toppledersamling i vinter, og den var veldig nyttig og motiverende. Dessuten liker jeg at Klimapartnere krever at øverste leder i partnerbedriftene engasjerer seg i dette arbeidet, jeg tror det gir mer tyngde til det interne fokuset også.

Den viktigste klimasaken
Hva er den viktigste klimasaken for dere i Østfold Energi?

– Som produsent av ren, fornybar energi ligger det i DNA-et vårt et naturlig klima- og miljøengasjement, fordi vi har et produkt som verden trenger. Den viktigste klimasaken for oss i Østfold Energi er å bidra til nasjonale utslippskutt gjennom elektrifisering og økt produksjon av fornybar energi, sier Kroken – og legger til for egen del:

– Vi må alle bidra med det vi kan i dag dersom vi skal ta ansvar for kloden vår og for at kommende generasjoner skal ha de samme mulighetene som oss.

Fakta:

Østfold Energi
Klimapartnerkontakt
: Oddmund Kroken
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 53
Formål: Østfold Energi er en energiprodusent av ren og fornybar energi innenfor områdene vannkraft, vindkraft og fjernvarme – og på sikt også solkraft.

Les mer om Østfold Energi

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner