Vi må vise fram de gode løsningene – Inspiria Science Center

Geir Endregard, administrerende dirktør for Inspiria Science Center

Det er ingen liten oppgave administrerende direktør Geir Endregard og staben hans på Inspiria Science Center har tatt på seg; å inspirere barn og unge til å bli framtidas problemløsere.

– Folk tror at vi som vitensenter skal fortelle hva som er sant og ikke. Men det finnes ikke én sannhet. Vår oppgave er å skaffe til veie informasjon, slik at folk kan finne sitt eget ståsted. Vi inviterer og initierer til debatt, sier Inspiria-leder Geir Endregard, før han legger til:

– Slik jeg ser det, er det fastslått at klimaendringene er i gang. Det som ikke er helt avklart, er hvor stor den menneskeskapte andelen av klimaendringene er, og selvsagt hva effektene blir. Det er spennende å drøfte.

Geir Endregard, inne på Inspiria Science Center

– Slik jeg ser det, er det fastslått at klimaendringene er i gang. Det som ikke er helt avklart, er hvor stor den menneskeskapte andelen av klimaendringene er, og selvsagt hva effektene blir. Det er spennende å drøfte.

Forteller de gode historiene
Inspirias administrerende direktør snakker gjerne på både inn- og utpust om rollen vitensenteret hans – og tilsvarende – bør og kan spille i det store klimaspillet:

– Vi kan bidra til å etablere en grunnleggende forståelse i samfunnet for hvorfor vi må gjøre noe for å redusere effekten av klimaendringene. Det snakkes fortsatt for abstrakt om tonn og halvannen grad – begreper som folk ikke har noe aktivt forhold til. Men hvis vi vrir kommunikasjonen til å forklare hva slags effekt ulike tiltak får for deg og meg – som at biogassbusser bidrar til bedre luft – så kan de lettere forholde seg til og forstå hvorfor tiltakene gjennomføres. Her ligger jobben min: å få kunnskapen, fakta og forskning ut til massene – å fortelle historiene om og vise fram de gode løsningene.

Som et eksempel på det siste, forteller Endregard om den store ladeparken som skal etableres på Inspirias tomt, i samarbeid med bl.a. Fortum og Østfold Energi. Den skal ikke belaste sentralnettet eller kreve ekstra infrastruktur.

– Ambisjonen vår er rett og slett at den skal bli verdens smarteste ladepark. Og det er slike konkrete løsninger vi gjerne vil få fram, sier Endregard.

Vil skape framtidas problemløsere
Vitensenteret han driver ligger på Grålum i Sarpsborg, rett ved E6, hovedtrafikkåren gjennom Østfoldregionen. Her har de holdt til siden åpningen i 2011, og målsettingen for Inspiria er å motivere flere barn og unge til å velge realfag, samtidig som de skal belyse viktigheten av innsikt og kunnskap om naturvitenskap og teknologi generelt.

Bilde av inngangspartiet på Inspiria Science center

– Vi sørger for at barn og unge får innsikt, blir interessert og ikke minst får tro på seg selv – uansett hva de skal bli.

– Vi sørger for at barn og unge får innsikt, blir interessert og ikke minst får tro på seg selv – uansett hva de skal bli. Vi håper å kunne inspirere til samarbeid og kreativitet – egenskaper elever ikke får karakterer i på skolen, men som næringslivet etterspør. Vi vil vise ungdommene hvilke muligheter som finnes, samtidig som vi vil løfte området vi holder til i som et kunnskapssamfunn. Østfold er et gammelt industrifylke som nå er en del av det store Viken – og vi ønsker å bidra til å utvikle dette området. Vi skal skape en gjeng som ikke gjør de feilene vi i foreldregenerasjonen har gjort. Vi trenger ungdom som er kreative, som kan løse problemer, drive med feilsøking, bruke ny teknologi der den den trengs og våge å handle. Da må vi passe på å holde oss aktuelle og oppdatert.

En naturlig Klimapartner
Geir Endregard er en engasjert sjel – miljøkjemiker av utdanning, miljøverner hele livet og av hjerte. For ham var det naturlig å gjøre Inspiria til Klimapartner:

– Vi tror på nettverksmodellen, og det store potensialet som ligger i samarbeid og utveksling av ideer og synspunkter. Vi tenker at vi ved å være klimapartner også vil få tilgang til enda flere gode eksempler og historier som vi kan vise fram på senteret. Vår jobb er å informere og påvirke, og da må vi ha eksempler som fungerer. Uten at vi skal drive med grønnvasking.

– En annen positiv effekt av å være klimapartner, vil forhåpentlig bli at vi kan lære av de andre – hvordan de optimaliserer driften sin for å redusere egne klimagassutslipp. Der tar jeg gjerne imot alle gode ideer, sier Geir Endregard.

Portrett og logo. Geir Endregard, administrerende dirktør for Inspiria Science Center
Geir Endregard er administrerende direktør på Inspiria Science Center – og han vil bidra til å utvikle framtidas barn og unge. Samt framtidas Østfold.

Fakta:

Inspiria Science Center
Klimapartnerkontakt
: Geir Endregard
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: Drøyt 40 fast ansatte, i tillegg kommer 20-30 verter som jobber i helger og ferier.
Formål: Inspiria Science Center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Les mer om Inspiria

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner