Vi må gjøre det attraktivt å tenke klima – Hallingdal Næringshage

Stian Bogar i Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage bidrar til å sette grønn omstilling på dagsorden i Hallingdal.

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken? 
– Hallingdal Næringshage har blitt Klimapartner fordi det er viktig å ha et klimafokus i alt vi gjør, og vi ønsker å ta en posisjon i dette arbeidet lokalt og regionalt. Gjennom å være Klimapartner kan vi bidra med å spre kunnskap videre til næringslivet i Hallingdal. Beslutningen om å bli Klimapartner er godt forankret i styret vårt, og vi har det grønne skiftet som ett av våre fire satsingsområder. Ved å bli med har vi tilgang på et større virkemiddelapparat for å få flere til å tenke grønt.

Hvilke forventninger har Hallingdal Næringshage til klimapartnerskapet?
– Vi forventer at Klimapartnerskapet skal bidra med kunnskap og hjelpe oss å svare ut en del myter knyttet til klima og klimarisiko på en måte som gjør at “hallingen” forstår og tar det på alvor. Det er mye som oppleves svevende om klima, og for den vanlige mann og kvinne er det viktig at det presenteres på en forståelig måte. Det ønsker vi at Klimapartnere skal hjelpe til med.

Hvordan kan Hallingdal Næringshage bidra til å løse klimautfordringene?
– Det viktigste vi kan gjøre er å få til møteplasser. Vi må ha et fokus internt, men utslippene hos oss i Næringshagen er ikke så store så det blir mer viktig med fokus på holdningsendring og kunnskap opp imot våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Møteplassene vi kan skape for næringslivet i regionen er helt klart viktig.

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?
– Vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert siste halvdel av 2021. Vi har satt oss mål for redusert ressursbruk, og jobber med bevisstgjøring på samkjøring og bruk av bil. Vi har også fokus på “grønne arrangement” (arrangement med minst mulig negativ påvirkning), og vi vil påvirke huseier der vi leier kontorlokaler for å redusere energibruk. Ved å være miljøfyrtårn selv stiller vi også sterkere når vi skal bistå andre bedrifter med å bli miljøsertifiserte. Næringshagen skal bidra til forbedringer og en raskere overgang til det grønne skiftet.

Hvordan ser det omstilte samfunnet ut i 2050, og hva vil din bedrifts viktigste bidrag ha vært til denne omstillingen?
– Det må drastiske endringer til for at våre barn i 2050 også skal ha det godt. Ser vi bort fra pågående kriger, er jeg mest bekymret for fortetting, klimaflyktninger og ekstremvær.

Samtidig er dette mulighetenes tid for de som er kreative og tenker utvikling og innovasjon. Det har vel aldri vært så lukrativt å tenke nytt – og her kan vi bidra med kunnskap om støtteordninger med mer. Det må vi flagge samtidig som vi får til holdningsendringer. Rollen til Næringshagen er å være en aktør som formidler kunnskap. Vi vil bidra til at små og store næringsaktører utvikler miljø- og klimavennlige løsninger og tjenester. Vi må komme dit, på vegne av våre barn.

Fakta om:

Klimapartnerkontakt:  Stian Bogar
Klimapartner siden 22.mars 2022
Antall ansatte: 6 ansatte
Formål: Bedriftsutvikling 

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner