Vi må forbi festtalene – Becour

Hans Petter Kildal, daglig leder i Becour.

Drømmen er å gjøre hele energisystemet grønt. Løsningene og teknologien er der, så jobben blir å få folk til å handle – bokstavelig talt.

En krukke med flere kilo klinkekuler i kontorlandskapet er en daglig påminnelse for Hans Petter Kildal og hans medarbeidere i Becour om hva de driver med.

Hans Petter Kildal er daglig leder i Becour. Firmanavnet kommer av ‘Be courageous’ – ‘Vær modig’.
Hans Petter Kildal er daglig leder i Becour. Firmanavnet kommer av ‘Be courageous’ – ‘Vær modig’.

– Klinkekula er en del av symbolet vårt. Den representerer både jordkloden – vår Herres klinkekule – og et spill som krever presisjon. Det vi gjør i Becour, er å skape en bevegelse, sette kula i spill. Bevegelsen vi ønsker å oppnå er å gi fornybar energi økt konkurransekraft, sier Hans Petter, som er daglig leder i Becour. Han utdyper:

– Det vi tilbyr kundene våre, er en plattform der strømbrukere kan matches med dem som produserer fornybar energi. På den måten kan vi hjelpe kundene våre til å dytte hele energisystemet raskere i grønn retning.

Sagt på en annen måte handler det om fornybar energi med garantert opprinnelse. At den som kjøper strøm får en garanti for at det blir produsert like mye fornybar kraft som den mengden strøm kjøperen bruker.

– Du kan ikke se hva som er energikilden i lyspæra di – og når du bruker strømmen, har den ingen utslipp. Men stadig flere vil vite hvor og hvordan strømmen de bruker blir produsert, og vi sporer da opp produsenter av fornybar kraft. Det er litt som med fairtrade-konseptet. Du kan ikke se, lukte eller smake at kaffen er etisk og godt produsert. Men med fairtrade-stempelet har du en garanti. Og det er det vi tilbyr i kraftmarkedet, sier Hans Petter.

Bygger omdømme og nærhet
Becour har tre typer kunder: produsentene av fornybar energi, store internasjonale bedrifter som har et bevisst forhold til fornybar energi og kraftleverandørene. Fire kraftselskaper er da også blant eierne av selskapet, og disse har ifølge Hans Petter tre grunner for å investere i selskapet: Det øker verdien på strømmen de produserer, de ser at digitale plattformer er smart og Becour setter kraftselskapene nærmere kundene.

Det relativt ferske selskapet (etablert i 2018) har så langt greid å spore, altså koble forbruk med produksjon, 14 TWh med fornybar kraft.

– Isolert sett er det et bra tall, men vi har et mål om 100 TWh innen utgangen av 2021. Det klarer vi nok ikke. Men det er en start. Og vi er fortsatt såpass ferske at vi ikke tjener penger ennå. Men, det at verden gikk digitalt i forbindelse med korona har passet oss bra – plutselig fikk alle tid og mulighet til å se på nye måter å drifte på. En bedrift som har produksjon og utsalg, for eksempel, kan få hjelp av oss til å dokumentere hvor mye hvert varehus bruker. Når vi i tillegg kan garantere kraftens opprinnelse, bygger det bedriftens omdømme også, forklarer Hans Petter.

Bilde av FNs bærekraftsmål

Klimapartner av flere grunner
Becour har vært Klimapartner siden oppstarten i juni 2019. For Hans Petter Kildal og teamet hans er det flere grunner til at de valgte å bli med i partnerskapet:

– Jeg jobbet i Bergen da Klimapartnere ble etablert der, og jeg så raskt at det er et partnerskap som virker. Det skaper et engasjement som får oss forbi festtalene og til et konkret nivå der vi går fra ‘hvorfor’ til ‘hvordan’. Videre har et partnerskap den fordelen at man samler folk og får en felles retning på ting. Et klimaregnskap, for eksempel, er et godt styringsverktøy og får økt verdi når flere bruker den samme metodikken. Da blir det sammenlignbart, og man kan bruke tallene til å sette budsjett og handlingsplaner. Utover det er det inspirerende å møte andre klimaengasjerte, høre hva de gjør for å redusere egne utslipp og bli motivert til å gjøre en innsats selv. Og så er det jo en mulighet for å møte nye kunder, da, legger han til.

Hans Petter er opptatt av at Klimapartnere må være et verktøy for næringslivet:

– Jeg tror det er viktig å se på Klimapartnere som et næringsinitiativ, utenom det offentlige byråkratiet og med mer nærhet til bedriftene. Gjennom partnerskapet kan vi operasjonalisere et stort problem ved å stykke det opp i mindre biter. Når partnerskapet blir nasjonalt, snakker vi om en hel kraft. Sånn sett har vi en strategisk mulighet nå som Klimapartnere Østfold utvides til å gjelde hele Viken. Skulle jo bare mangle, egentlig.

Vær modig
Det er ingen tvil om at Hans Petter er en engasjert sjel – med mange jern i ilden. Engasjementet oppsto gjennom turer i Nordmarka med Kåre Olerud i Naturvernforbundet på 1980-tallet.

– Han tok med meg for å ta vannprøver av ørretbekkene jeg var så glad i og som var utsatt for sur nedbør. Jeg ble da opptatt av å forstå sammenhengene – som at det som skjer på den andre siden av Nordsjøen kunne skade noe lokalt. Og så har jeg alltid vært interessert i økonomi, det å kombinere markedsteori med å løse store problemer. Det er veldig spennende.

Hva er den viktigste klimasaken for dere?

– Det er enkelt: Det er å få alle bedrifter i hele verden til å forstå at om de krever at strømmen de bruker skal komme fra fornybare kilder, så har vi flyttet fra problem til løsning.

Hva sier du da til dem som mener det er en utopi å klare å produsere nok fornybar til å dekke hele verdens energibehov – og at det i overskuelig framtid vil være 80 prosent fossilt i verdens energimiks?

– De påstår nok at de lever i den virkelige verdenen, men det sa gutta i bedrifter som Kodak og Nokia også. For ikke å snakke om bilindustrien. Hvem trodde vel da de så Elon Musk første gang at en hel bilindustri skulle falle overende? Nå handler det om å tørre å være modig. Tenk om vi hadde satset de mange hundre milliardene vi brukte på oljesand i Canada på offshore vind i stedet. Det hadde vært modig, det.

Fakta:
Becour

Hans Petter Kildal er daglig leder i Becour. Firmanavnet kommer av ‘Be courageous’ – ‘Vær modig’.

Klimapartnerkontakt: Hans Petter Kildal, daglig leder
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 7
Formål: Becour hjelper virksomheter med å redusere klimafotavtrykk ved å dokumentere at energien de bruker kommer fra fornybare energikilder, via en digital plattform.

Les mer på Becour

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner