Vi former framtida nå – Multiconsult

Guri Lindmark i Multiconsult

Så lenge hun har jobbet, har Guri Lindmark vært levende engasjert i og opptatt av miljø og HMS. Men uansett hvilken arbeidsgiver hun har hatt, har hun opplevd å tilhøre en liten gruppe av fagentusiaster med begrenset gjennomslagskraft. Slik er det ikke lenger.

– Lenge var det krevende, fordi ingen andre var interessert i miljø og HMS. I 40 år har jeg jobbet med miljø, og de første 25 årene følte jeg at jeg ikke ble hørt. Bit for bit har fagmiljøet kjempet temaet fram. Nå er det helt andre krav og forventninger til bærekraftige prosjekter – blant annet plikter alle offentlige byggherrer å gjøre levetidsvurderinger på prosjektene sine. Vi skal også etterspørre egne miljømål for virksomheter vi jobber for, samt kartlegge hva slags ambisjoner de har for prosjektene sine. Med slike krav kommer bærekraft og miljø naturlig i fokus – de aller fleste prosjekter har en miljøkomponent nå – og det er forretning i disse emnene også, sier Guri Lindmark, leder for bærekraft i rådgivningsselskapet Multiconsult Norge AS.

Gode fagressurser
Multiconsult er et prosjekterings- og rådgivingsselskap, og har til sammen drøyt 2850 medarbeidere innen multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll. Selskapet har offentlige og private kunder nasjonalt og internasjonalt – og i Østfold har de bistått store samferdselsprosjekter på både jernbane og fylkesveinett, i tillegg til kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter.

Stine Nygård, Klimapartnere Viken og Guri Lindmark, i Multiconsult
Stine Nygård, Klimapartnere Viken og Guri Lindmark i Multiconsult

– I slike store prosjekter etterspør kundene bred miljøkompetanse. Det kan innebære å identifisere og utarbeide bærekraftpremisser og -mål, med utgangspunkt i miljøledelse. Eller det kan være så definert som å tilrettelegge for miljøsertifisering av byggene. Videre bidrar vi med delutredninger som klimaregnskap, levetidsberegninger og vurdering av miljøutslipp. Det er kjempemorsomt å være med i slike store prosjekter, særlig når fagområdene samarbeider og kommer fram til de riktig gode bærekraftige løsningene. I en stor organisasjon som vår har vi mange gode ressurser å trekke på, og det er gull verdt når vi prosjekterer framtida nå, som vi pleier å si, bemerker bærekraftlederen.

Vil forme framtida

Hvorfor ble dere med i Klimapartnere?

– Når et slikt initiativ kommer, må vi stille på startstreken hvis vi mener alvor med at vi skal forme framtida. Da gjelder det å melde seg på i de miljøer og fora en tenker en har noe å bidra med. Vi vil gjerne dele vår kunnskap og kompetanse med andre – og ønsker at andre deler med oss. Kunnskapsdeling må vi ha om vi skal greie å gjøre Klimapartnere til et kraftsentrum som betyr noe. I tillegg er det naturlig for oss å være synlige overfor lokale aktører, slik at det potensielt kan åpne seg nye prosjektmuligheter for oss.

– Hva er viktigste klimasak for dere i Multiconsult?

– Det er to sider av klimasaken. På den ene siden må vi gjennom vår egen drift og vår rådgivning og prosjektering bidra til å redusere utslippene på alle fronter, fotavtrykket må bli mindre. På den andre siden må vi tilpasse oss de endringene som er der allerede – for eksempel at været er blitt våtere og villere. Disse to momentene må vi sørge for at oppdragsgiverne våre tar med i planleggingen sin når de skal sette i gang med nye prosjekter. Som et nytt bygg – det må bli robust nok til å tåle røffere klima og samtidig bidra til at det blir mindre klimagassutslipp. En slik rådgivningstjeneste yter vi til norske kommuner. For å være kontinuerlig oppdatert vil vi sitte tett på forskningen, og vi deltar blant annet i Klima2050, et senter for forskningsdrevet innovasjon. Det gir oss tilgang til ny forskning og ny kunnskap, noe som er veldig viktig for oss i vår rolle som et mellomledd mellom forskning og utbyggersiden.

Lære av korona

– Dere sier i egen strategi at dere skal tenke grønt i alt dere gjør. Hvor flinke er dere til å feie for egen dør?

– Vi har etablert miljømål for virksomheten vår, og vi må nok innse at vi ikke kommer i mål med alt. Men noe skal vi klare. Og vi har faktisk ført klimaregnskap i mange år allerede. Noe av det vi er opptatt av når det gjelder egen virksomhet, er å få folk til å bruke offentlig kommunikasjon eller sykle og gå til jobb. Der driver vi og tester ut litt forskjellige løsninger, alt fra å redusere antall parkeringsplasser til å se på leasingbiler og samkjøring. Så får vi se hvordan det vil utvikle seg etter hvert som unntakstilstanden rundt korona vil dempe seg – om det er behovet for fleksibilitet som vil trumfe økonomiske hensyn, slik vi så tendenser til før koronaen kom.

– Flyreiser er av de enkeltforhold som belaster vårt miljøregnskap mest, men det har vi jo nesten sluttet med. Det betyr ikke at vi har mistet kontakten med våre kunder og hverandre. Selv om vi syns vi var flinke med nettbaserte møtepunkter tidligere, har vi utviklet oss veldig siden mars måned. I løpet av kort tid tilpasset vi flere av våre interne opplæringskurs til digital gjennomføring med stort hell, det ble effektivt og kostnadsbesparende. Vi må hente ut og lære av de positive erfaringene fra unntakstilstanden vi fortsatt står i, og bruke det inn i bærekrafttenkningen også, avrunder leder for bærekraft i Multiconsult, Guri Lindmark.

Bildetekst: Guri Lindmark er leder for bærekraft i Multiconsult – et fagområde hun «alltid» har jobbet med, men som først de siste årene har fått stadig mer oppmerksomhet fra flere.

Fakta:

Guri Lindmark er leder for bærekraft i Multiconsult – et fagområde hun «alltid» har jobbet med, men som først de siste årene har fått stadig mer oppmerksomhet fra flere.

Multiconsult
Klimapartnerkontakt
: Guri Lindmark
Klimapartner i Østfold siden 18. juni 2019
Antall ansatte: Cirka 160 i Fredrikstad, rundt 2600 i Norge
Formål: Multiconsult er et rådgivningsselskap som dekker en rekke samfunnsområder – bygg, eiendom og samferdsel, blant annet. Selskapet har over 30 kontorer i Norge, i tillegg til Danmark, Sverige, Storbritannia, Polen, Singapore, Tanzania og Uganda.
Selskapets visjon er: «Bro mellom fortid og fremtid. Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes, virker og fungerer.»

Les mer på Multiconsult

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner