Velkommen som klimapartner PWC Bergen

Revisjon- og rådgivingsselskapet PwC Bergen ble Klimapartnere Vestlands ferskeste klimapartner under onsdagens sommertreff. Allerede uken før holdt de webinar om neste steg i virksomheters klimaarbeid.

Onsdag samlet Klimapartnere Vestland gjester fra partnerskapet til sommertreff hos Statsraaden Bar & Reception, sammen med Statsraad Lehmkuhl. Blant gjestene var PwC Bergen, som signerte partneravtalen som gjør dem til Vestlands ferskeste klimapartner.

Gir fortløpende utslippsdata til One Ocean Expedition

– Vi ser Klimapartnere Vestland som et svært relevant forum for oss til å lære, knytte nettverk og dele kunnskap. For å løse de bærekraftsutfordringene som vi står overfor må vi jobbe sammen. Klimapartnere Vestland er et godt eksempel på at man får bedre resultater av å samarbeide,, sier Partner for Consulting Strategi og Bærekraft hos PwC Bergen John Wikström.

PwC Bergen har allerede gode samarbeid med flere i Klimapartnere Vestland. Et eksempel  er Statsraad Lehmkuhl hvor PwC Bergen støtter One Ocean Expedition ved å lage og vedlikeholde et dashboard som gjør at de får oversikt over klima- og miljøpåvirkningen fra hver etappe av ekspedisjonen.

– Dette gjør at de kan sette inn tiltak og se effekten av for eksempel å bruke seilkraft istedenfor å kjøre motoren der forholdene ligger til rette for det, sier Wikström.

Holdt webinar om neste steg i klimaarbeidet

De ferske klimapartnerene har allerede allerede rukket å bidra med sin kompetanse da de forrige uke holdt et webinar for hele det nasjonale partnerskapet om hva som er gode neste steg etter at det første klimaregnskapet er på plass – for eksempel vurderinger av klimarisiko, sette seg en tydelig klimastrategi, og forberede seg på lovkrav som kommer fremover.

– I PwC arbeider vi for å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Vi ser at mange virksomheter ønsker å bli mer bærekraftige, men ikke vet hvor det er lurt å begynne, hvordan man kan sette seg mål og hvilke tiltak som er nødvendig for å nå målene, eller hva som skal være med i klimaregnskap eller bærekraftsrapportering. Dette er tema vi jobber med daglig, og vi ønsker å dele av vår erfaring og kompetanse for å sette fart på det grønne skiftet, sier direktør innen fagområde bærekraft Inki Brown.

Klimapartnere Vestland er veldig glade for å ha fått så solid kompetanse inn i partnerskapet.

– Tllbakemeldingene etter webinaret har vært veldig positive og vi er veldig stolte og entusiastiske over å ha fått en ny partner som har så tung kompetanse innen bærekraftig omstilling av hele virksomheter, forteller leder i Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård.

Fra webinaret «From good til great – Neste steg i virksomhetens klimaarbeid»

Forplikter seg til netto nullutslipp 2030

Revisor- og rådgivningsselskapet har forpliktet seg både nasjonalt og globalt til å nå netto nullutslipp innen 2030. Som en virksomhet som først og fremst arbeider på kontorer og møterom har ikke PwC de største utslippene i egen drift, men i reisevirksomheten.

– Vi har derfor implementert en ny reisepolicy for å redusere utslippene våre, blant annet ved å vurdere om reisen kan erstattes med digitale møter og bruke tog istedenfor fly der det er mulig. Vi har også forpliktet oss, både nasjonalt og globalt, til å oppnå netto nullutslipp innen 2030. Dette gjør vi blant annet ved å sette tydelige forventninger til våre leverandører, forklarer Wikström.

Deres viktigste bidrag er imidlertid å hjelpe kundene sine, gjennom strukturert arbeid og kompetansedeling, til å drive mer bærekraftig.

– Dette er et av våre viktigste satsningsområder, og vi er stolte over hvordan vi hjelper virksomheter til å få bedre oversikt over sin påvirkning, legge strategier for å bli mer bærekraftige, og sette inn tiltak for å nå målene de har satt seg, avslutter Wikström.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner